ศูนย์และคลินิกอื่น ๆ

ใส่ใจรู้ทันสุขภาพด้วยการตรวจเช็กอย่างละเอียด พร้อมรับคำแนะนำที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ศูนย์จิตรักษ์
ศูนย์ผิวหนังและความงาม
ศูนย์ไตเทียม
คลินิกอายุรกรรม
คลินิกเฉพาะโรค (จิตเวชศาสตร์)
Integrated Care Center
ศูนย์การบำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูง
ศูนย์โรคไต
ศูนย์ผ่าตัดและรักษาโรคอ้วน
ฉุกเฉิน และคลินิกเฉพาะทางนอกเวลา
คลินิกวัคซีน
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง