ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ

เทคแคร์ทุกปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะของคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง


ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมดูแลทุกปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะของคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง ด้วยบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงการตรวจพิเศษทางระบบประสาท กระเพาะปัสสาวะ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะและอวัยวะเพศ บริการการผ่าตัด เคมีบำบัด หรือรังสีรักษา นอกจากนี้ยังมีบริการรักษาโรคนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วที่ทันสมัยและการผ่าตัดเปลี่ยนไต


บริการของเรา

ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลกรุงเทพพร้อมให้บริการ

 1. คลินิกปัสสาวะเล็ดราด ให้การดูแลรักษา
  • โรคปัสสาวะผิดปกติ เช่น ปัสสาวะเล็ดราด หรือปัสสาวะไม่ออก มักพบในเพศหญิงอายุ 30 – 40 ปีขึ้นไปหลังคลอดบุตร 2 – 3 คน
  • ปัญหาปัสสาวะรดที่นอนในเด็ก
  • โรคกระเพาะปัสสาวะไม่บีบตัวจากปัญหาระบบประสาท โรคไขสันหลัง
  • รักษาโรคปัสสาวะกลั้นไม่อยู่ Incontinence ด้วยการผ่าตัด Bladder Sling Surgery
 2. คลินิกโรคนิ่ว ให้การดูแลรักษา
  • โรคนิ่วในไต ทางเดินปัสสาวะ รักษาด้วยเครื่องสลายนิ่ว ESWL
 3. คลินิกมะเร็งทางเดินปัสสาวะ ให้การดูแลรักษา
  • โรคมะเร็งทางเดินปัสสาวะ เช่น มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ฯลฯ
 4. คลินิกทางเดินปัสสาวะและโรคทั่วไป ให้การดูแลรักษา
  • โรคความผิดปกติแต่กำเนิดเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
  • โรคการอักเสบในทางเดินปัสสาวะ เช่น ท่อปัสสาวะอักเสบในเพศชาย, กระเพาะปัสสาวะอักเสบในหญิง
 5. คลินิกโรคไตและผ่าตัดเปลี่ยนไต ให้การดูแลรักษา
  • โรคไตวายเรื้อรัง รักษาโดยการล้างไต (ไตเทียม) ล้างท้อง และการผ่าตัดเปลี่ยนไต

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ชั้น 3 อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 15.00 น.