ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ

มั่นใจกับบริการดูแลรักษาโรคทุกระบบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยต่างชาติกว่า 160 ประเทศทั่วโลก

ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวอาหรับ
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวเมียนม่าร์
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวจีน
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวบังคลาเทศ
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวกัมพูชา
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวมัลดีฟส์