ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวจีน

โรงพยาบาลกรุงเทพ มุ่งให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตราฐานระดับสากล พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และบุคลาการทางการแพทย์ที่พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับชาวจีน โดยมีทีมแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาด้านแพทย์ศาสตร์จากประเทศจีน สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดีทำให้รู้และเข้าใจถึงความต้องการของผู้รับบริการ โดยสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวจีน เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่น
และมั่นใจในการรักษาพยาบาลเหมือนอยู่ประเทศของตนเอง

  • ให้การบริการในกลุ่มของผู้รับบริการชาวจีนที่อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก ทางด้านอายุรกรรม, ศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก ให้การบริการผู้ป่วยที่ไม่เป็น Emergency case และโรคเฉพาะทาง
  • ให้การบริการตรวจสุขภาพประจำปี
  • เป็นศูนย์กลางประสานงานผู้รับบริการชาวจีน ของโรงพยาบาลกรุงเทพ
  • คำแนะนำสำหรับการเดินทางมาโรงพยาบาลกรุงเทพ
  • ตารางรถบริการ Shuttle Bus Services

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวจีน
ชั้น 4 อาคาร R