ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวกัมพูชา

โรงพยาบาลกรุงเทพ มุ่งให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตราฐานระดับสากล พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และบุคลาการทางการแพทย์ที่พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับชาวกัมพูชา เข้าใจถึงความต้องการของผู้รับบริการ โดยสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชาเพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่น และมั่นใจในการรักษาพยาบาลเหมือนอยู่ประเทศของตนเอง

  • ให้การบริการในกลุ่มของผู้รับบริการชาวกัมพูชา ที่อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก ทางด้านอายุรกรรม, ศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก ให้การบริการผู้ป่วยที่ไม่เป็น Emergency case และโรคเฉพาะทาง
  • ให้การบริการตรวจสุขภาพประจำปี
  • เป็นศูนย์กลางประสานงานผู้รับบริการชาวกัมพูชาของโรงพยาบาลกรุงเทพ
  • คำแนะนำสำหรับการเดินทางมาโรงพยาบาลกรุงเทพ
  • ตารางรถบริการ Shuttle Bus Services

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวกัมพูชา
ชั้น 4 อาคาร R