ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวบังคลาเทศ

บริการด้านล่ามแปลภาษาบังคลาเทศ ช่วยให้ผู้ป่วยชาวบังคลาเทศ อุ่นใจราวกับอยู่บ้านของตัวเองด้วยทีมแพทย์ พยาบาลและล่ามที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยชาวบังคลาเทศ ตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษา รวมถึงบริการนัดหมายเวลา การให้ข้อมูลการตรวจรักษา บริการทางการแพทย์ การจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยการให้คำแนะนำด้านค่าใช้จ่าย และการแจ้งข่าวให้กับบุคคลที่ผู้ป่วยต้องการ เราตระหนักดีว่าแต่ละวัฒนธรรมมีข้อกำหนดด้านอาหารแตกต่างกัน เราจึงให้ความสำคัญในการจัดเตรียมอาหาร ห้องพัก และบริเวณโดยรอบเป็นพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณี ความชื่นชอบ และความเชื่อของผู้ป่วยต่างชาติแต่ละรายการต้อนรับผู้มาเยือน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากต่างถิ่น เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อประเพณีอันดีงามนี้ผ่านบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายรูปแบบ พร้อมมอบความเอาใจใส่แก่ผู้ป่วย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและรู้สึกผ่อนคลายตลอดเวลาขณะเข้ารับการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้รับการยกย่องในด้านคุณภาพของบุคลากร ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้รับ มาตรฐานสากลในการตรวจและรับรองจาก Joint Commission International (JCI) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวบังคลาเทศ
โรงพยาบาลวัฒโนสถ