คลินิกโรคติดเชื้อ

คลินิกโรคติดเชื้อ (Infectious Clinic)

ให้คำปรึกษาในการรักษาโรคติดเชื้อที่ซับซ้อน ทั้งที่เป็นแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง และเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าเชื้อ (ซึ่งบางท่านใช้คำรวมว่ายาแก้อักเสบ ) อย่างไม่เหมาะสมมากมาย ทำให้เกิดการดื้อยาของเชื้อโรค จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ช่วยวางยุทธศาสตร์เพื่อขจัดการติดเชื้อให้หมดไป

นอกจากนี้ยังเน้นการป้องกันโรคในด้านต่าง ๆ เช่น อนามัย การฉีดวัคซีน สำหรับผู้จะเดินทางไปต่างประเทศ

สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกโรคติดเชื้อ
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน 06.00 - 20.00 น.