โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์

ดูแล ฟื้นฟู สุขภาพหลังภาวะวิกฤติ เพื่อกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านอย่างปลอดภัย

Chiva Transitional Care Hospital

Move the patients towards greater independence and mobility

“ความผ่อนคลายในบรรยากาศส่วนตัวและได้ใช้ช่วงเวลาที่อบอุ่นกับครอบครัว” เป็นพลังอันมีค่าในการฟื้นฟูสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจแบบองค์รวม ภายใต้แนวคิด “Moving patients life forward quality and safety” เป็นการลดความเครียดของผู้ป่วย และช่วยเพิ่มรอยยิ้มที่มีความสุขในทุกวันได้อย่างมีคุณภาพ

โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์

บริการทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพระยะฟื้นฟู สำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดและต้องฟื้นฟูทำกายภาพบำบัด เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ผ่ากระดูกสะโพก ผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องการการฟื้นฟู เช่น มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย และผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาต อัมพฤกษ์

โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักกายภาพบำบัด ให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ภาวะโภชนาการ และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้ผู้่ป่วยกลับไปสู่สังคมได้
พร้อมดูแลด้วยห้องพักใหม่ เป็นสัดส่วน สะอาด ทันสมัย ที่ออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานที่คำนึงถึงผู้ป่วยในระยะพักฟื้นโดยเฉพาะ จึงถือได้ว่าเป็นการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม

WHAT IS

a Transitional Care Hospital?

Transitional care (การดูแลในระยะเปลี่ยนผ่าน) คือการดูแลผู้ป่วยหลังจากผ่านภาวะวิกฤติ เป็นขั้นตอนการปรับเปลี่ยนการดูแลผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการคงที่ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่พร้อมที่จะกลับบ้าน ยังคงต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อฟื้นฟูก่อนการไปดูแลที่บ้านต่อไป


สอบถามเพิ่มเติมที่
โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์