โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์


1. Medical Specialists ดูแลแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ มีแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุโดยเฉพาะร่วมดูแลผู้ป่วย (อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์)
2. Intensity Programs โปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายอย่างต่อเนื่อง มีโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายอย่างเข้มข้น โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัด โดยได้รับการทำกายภาพบำบัด และ/หรือ กิจกรรมบำบัด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน ทุกวัน (ตามศักยภาพของผู้ป่วย)


3. Recreation Activities มีกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายสำหรับช่วยฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ การทำกิจกรรมบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้ผ่อนคลาย รวมถึงการให้ความรู้โดยทีมแพทย์และพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติ
4. Feel like at Home สะดวกสบาย มีเวลาส่วนตัวกับครอบครัว ห้องพักมีความเป็นส่วนตัว ปลอดภัย และบรรยากาศอบอุ่นเสมือนบ้าน
5. Well-prepared for Discharge สอนและให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลผู้ป่วย ในการเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้านเพื่อดูแลผู้ป่วยที่บ้านอย่างปลอดภัย
6. Nurse Case Management พยาบาลประสานงานดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางให้มีความต่อเนื่องในการรรักษา ตั้งแต่การพักฟื้นในโรงพยาบาล ช่วยวางแผนการดูแลผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน และติดตามอาการหลังกลับบ้าน

ผู้ควรเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์


1. ผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล หลังผ่าตัด หรือฟื้นฟูทำกายภาพบำบัด เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ผ่าตัดกระดูกสะโพก
2. ผู้สูงอายุที่ต้องการฟื้นฟู เช่น มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย มีการช่วยเหลือตัวเองได้ลดลง
3. ผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาต อัมพฤกษ์

ประโยชน์ที่ได้รับจากโรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้การดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีอุปกรณ์กายภาพบำบัดที่ครอบคลุมหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่
2. ลดภาวะแทรกซ้อน จากความเจ็บปวดโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3. ดูแลอย่างต่อเนื่อง ฟื้นฟูสมรรถภาพได้เร็วขึ้น ลดการมาพบแพทย์หรือโรงพยาบาลน้อยลง
4. อีกหนึ่งทางเลือกของครอบครัว ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดในกิจวัตรประจำวัน รวมทั้งช่วยลดความเครียดและความเหนื่อยล้าของครอบครัวได้
5. เตรียมความพร้อมในการกลับบ้าน และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วขึ้น
6. รวดเร็วกรณีฉุกเฉิน สามารถประสานงานส่งต่อได้ทันท่วงที


สอบถามเพิ่มเติมที่
โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์