ทีมบริหาร

พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1

สาส์นจากประธานคณะผู้บริหาร

การมีสุขภาพที่ดีนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิต เราจึงให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการรักษาดูแลสุขภาพของทุกคนด้วยมาตรฐานระด...

ดูเพิ่มเติม