ทีมบริหาร

พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

ประธานกรรมการบริหารกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1

สารจากประธานคณะผู้บริหาร

การมีสุขภาพที่ดีนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิต เราจึงให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการรักษาดูแลสุขภาพของทุกคนด้วยมาตรฐานระดับ...

ดูเพิ่มเติม

พญ.เมธินี ไหมแพง

ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ

สารจากผู้บริหาร

เป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงที่โรงพยาบาลกรุงเทพได้รับความไว้วางใจให้ดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดระยะเวลาอันยาวนาน บุค...

ดูเพิ่มเติม