การชำระเงิน

แพ็กเกจผ่าตัด

โรงพยาบาลกรุงเทพให้บริการดูแลด้านราคาและการชำระเงินแบบครบวงจร โดยเฉพาะในกระบวนการชำระเงิน เรามีทางเลือกการชำระเงินหลากหลายช่องทาง รองรับทุกวิธีการชำระเงินในแบบที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงให้บริการดูแลการค้ำประกันอย่างถูกต้องในทุกขั้นตอน

เราให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาการรักษาให้มีความโปร่งใส โดยเฉพาะในการผ่าตัดทั่วไป เรามุ่งเน้นการจัดทำแพ็กเกจผ่าตัด หลังประเมินผลสุขภาพผู้ป่วย โดยคำนึงถึงอายุ ประวัติทางการแพทย์ ตลอดจนลักษณะการเจ็บป่วยเป็นสำคัญ เพื่อรักษาราคาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมในทุกขั้นตอนของการรักษา


วางแผนการรักษาแบบไร้กังวล

เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายที่อาจสูงขึ้นล้วนส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพโดยรวม
ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า แพ็กเกจผ่าตัด อาจประกอบด้วย* :

 • การตรวจประเมินความพร้อมเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ (ศัลยแพทย์และวิสัญญีแพทย์)
 • การพักฟื้น
 • ห้องผ่าตัด
 • ห้องพักผู้ป่วย
 • ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 • รังสีวิทยา
 • ค่ายากลับบ้าน (ตามการพิจารณาของแพทย์)
 • รายการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในบางรายการ (เช่น ข้อเข่าเทียม การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เป็นต้น)
  *หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นอกจากนี้แพ็กเกจผ่าตัดของเรา มีบริการพิเศษเพื่อผู้ป่วยที่บินมารับการผ่าตัดจากต่างประเทศรวมอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น:

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเข่า และการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

 • บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ปรับปรุงการเคลื่อนไหวให้ดีที่สุดก่อนกลับบ้าน
 • ยาป้องกันไม่ให้เกิด DVT (ภาวะหลอดเลือดอุดตัน) โดยใช้ร่วมกับถุงลมบีบที่ช่วยเลือดให้ไหลเวียนดี

พร้อมรับมือกับสิ่งที่คาดไม่ถึง

โรงพยาบาลระดับนานาชาติส่วนใหญ่มีแพ็กเกจผ่าตัดให้เลือกมากมาย โดยเฉพาะในแถบประเทศที่มีการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ แต่มักมีข้อยกเว้น ข้อกำหนด และเงื่อนไข จึงยากต่อการกำหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงหลังเข้ารับการรักษา

โรงพยาบาลกรุงเทพจึงออกแบบแพ็กเกจผ่าตัด ที่ครอบคลุมทุกภาวะแทรกซ้อนที่คาดไม่ถึง เช่น:

 • ความเจ็บปวด
 • อาการคลื่นไส้
 • การติดเชื้อ

ทั้งนี้ผู้ป่วยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มเติม และเราได้กำหนดนโยบายสำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ โดยจะรวมอยู่ในราคาแพ็กเกจทั้งหมด

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • แพ็กเกจผ่าตัด ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
 • ผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินโดยแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพก่อนเข้ารับการรักษาเท่านั้น
 • โรงพยาบาลกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกแพ็กเกจผ่าตัด  หากผู้ป่วยไม่เปิดเผย เงื่อนไขพื้นฐานตามที่โรงพยาบาลกำหนดไว้

ดูรายการแพ็กเกจและโปรโมชั่นที่นี่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทรศัพท์  0 2310 3000 หรือ 1719
อีเมล info@bangkokhospital.com