คุณรู้ไหมว่า...บทบาทของยีน
มีผลต่อสุขภาพในทุกช่วงเวลาของชีวิต

“ยีน” คือ รหัสพันธุกรรมในตัวเราที่ควบคุมลักษณะการแสดงออกของคนให้มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะภายนอก เช่น สีตา สีผิว ความสูง ไปจนถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคหลายชนิด ซึ่งยีนมีผลกับสุขภาพในทุกช่วงชีวิต ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ วัยผู้สูงอายุ รวมถึงการวางแผนสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยบางโรค 

“Precision Medicine”

จะดีกว่าหรือไม่ ถ้าเราสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมและแม่นยำด้วยยีนในตัวเรา เพราะแต่ละคนมีความแตกต่างทางพันธุกรรมที่หลากหลาย

การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) จึงเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล โดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมร่วมกับสิ่งแวดล้อมและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันออกไปมาใช้ในการตรวจคัดกรองความเสี่ยง ตรวจวินิจฉัยโรค วางแผนการรักษา เลือกใช้ยาที่ปลอดภัย 


รวมถึงป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม โดยการตรวจทางพันธุกรรมครอบคลุมการดูแลสุขภาพในทุกด้าน เช่น การตรวจสุขภาพเชิงลึก, ภาวะมีบุตรยากและการตั้งครรภ์, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคมะเร็ง, โรคทางระบบสมอง, โรคระบบภูมิคุ้มกัน, โรคข้ออักเสบ, โรคติดเชื้อ เป็นต้น

เพราะอะไรจึงควรตรวจ
ใครควรตรวจ
ทำไมต้องที่ รพ.กรุงเทพ

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

การตรวจพันธุกรรมประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ (Genetic Test for Heart Diseases)
การตรวจพันธุกรรมประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ (Genetic Test for Heart Diseases)
การตรวจพันธุกรรมกับโรคข้อและรูมาติสซั่ม
การตรวจหาเชื้อก่อโรคด้วยวิธี Multiplex PCR
การตรวจโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (Preimplantation Genetic Testing)
การตรวจคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมเพื่อสุขภาพลูกน้อยในครรภ์ (NIPT)
การตรวจรหัสพันธุกรรมมะเร็งแบบเป็นชุดเฉพาะบุคคล (Comprehensive Genomic Profiling)
การตรวจเภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด
มะเร็ง
หัวใจ
ติดเชื้อ
ข้ออักเสบ
ตั้งครรภ์
เด็กหลอดแก้ว
แพ้ยา
อื่น ๆ
CANCER PRECISION MEDICINE การแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง

มะเร็งเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในประชากร มีความสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางสาธารณสุขและแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุที่โรคติดเชื้อและโรคพบบ่อยอื่น ๆ สามารถรักษาได้ดีขึ้น สวนทางกับโรคที่สัมพันธ์กับอายุที่พบร่วมด้วยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ดูเพิ่มเติม