โปรโมชั่นหุ่นยนต์ฝึกเดิน WalkBOT 5 ฟรี 1

สิ้นสุด 31/12/2024
18,250 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้จากระบบประสาทสั่งการ ระบบกล้ามเนื้อ หรือกระดูกที่ผิดปกติ สามารถฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินบนลู่วิ่งออกกำลัง หรือ WalkBOT (Robotic Assisted Gait Training : RAGT) เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพกล้ามเนื้อ กระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัว ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อขาบนลู่หัดเดิน ปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติ ให้สามารถก้าวเดินเท้าได้อย่างถูกต้องและนุ่มนวล ช่วยให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจ เกิดการเรียนรู้ การก้าวเดินของขาทั้ง 2 ข้างจะเป็นไปในรูปแบบที่ถูกต้องคล้ายธรรมชาติ ทำให้ผู้ป่วยฝึกเดินได้นานขึ้นเมื่อเทียบกับการฝึกเดินแบบปกติ ทั้งนี้การฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินร่วมกับการฝึกทางกายภาพบำบัดมีแนวโน้มทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลับมาเดินได้เองมากกว่าการฝึกทางกายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียว และทำให้การทรงตัวดีขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม

 

WalkBOT เหมาะสำหรับ

ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้จากระบบประสาทสั่งการ ระบบกล้ามเนื้อ หรือกระดูกที่ผิดปกติ ได้แก่

 • หลอดเลือดสมอง (Stroke)
 • ภาวะสมองพิการ (Cerebral palsy: CP)
 • พาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)
 • ภาวะขาอ่อนแรงทั้งสองข้าง (Paraplegia: SCI)
 • อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegic patients)
 • อัมพาตครึ่งล่าง (Paraplegic patients)
 • ปลอกประสาทอักเสบ (Multiple sclerosis: MS)
 • ภาวะบาดเจ็บสมอง (Traumatic brain injury: TBI)
 • ใส่ข้อเทียมโลหะทดแทน (Endoprosthesis e.g. total hip endoprostheses)
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscle weakness due to lack of mobility)
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรงในเด็ก (Spinal muscular atrophy: SMA)
 • ข้อเสื่อม (Degenerative joint disease of the lower limbs)

โปรโมชั่นการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดิน WalkBot 5 ฟรี 1 ราคา 18,250 บาท (ปกติ 20,000.-)

เงื่อนไขการใช้บริการ:

 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 4 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 • ราคานี้สามารถใช้ได้เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น
 • ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์
 • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าที่ 0 2308 7140 หรือนอกเวลาทำการ (เวลา 17.00 – 20.00 น.) ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 0 2310 3139 หรือ LINE OA ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คลิก https://bit.ly/32yjcPb
 • รับบริการที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 4 อาคาร รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
 • ผู้เข้ารับบริการและผู้ช่วยเหลือต้องสวม Surgical Mask ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่บริการ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • ระยะเวลาในการรักษาด้วยเครื่อง WalkBOT ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
 • กรุณาสวมชุดที่รัดกุม สะดวกต่อการเคลื่อนไหว ไม่หลวมหรือกระชับจนเกินไป สวมกางเกงขายาว ถุงเท้ายาว และรองเท้าผ้าใบหุ้มข้อเท่านั้น
 • ผู้ป่วยควรได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอก่อนรับบริการและควรงดรับประทานอาหารอย่างน้อย 30 นาที เพื่อป้องกันการจุกเสียด อาเจียน และห้ามรับประทานอาหารระหว่างการฝึก

สอบถามเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย คลิก https://bit.ly/32yjcPb
หรือ สแกน QR CODE: REHAB LINE OA


 

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ชั้น 3 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู (อาคาร R)

แชร์