CUSTOMIZED HEALTH CHECK UP ตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล วางแผนสุขภาพเฉพาะคุณ

1 นาทีในการอ่าน
CUSTOMIZED HEALTH CHECK UP ตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล วางแผนสุขภาพเฉพาะคุณ

แชร์

การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญของคนทุกเพศทุกวัย นอกจากช่วยตรวจหาความผิดปกติในร่างกายยังช่วยเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคลเป็นการออกแบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพเฉพาะคุณอย่างละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง ทำให้การตรวจสุขภาพเหมาะสมกับช่วงวัยและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของบุคคลนั้น

 

ทำไมการตรวจสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลจึงสำคัญ

การตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล (Customized Health Check Up Tailored by Specialist) เป็นการออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคลโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญ โดยแพทย์จะประเมินผลและวิเคราะห์จากแบบสำรวจข้อมูลประวัติสุขภาพของคุณ เพื่อทำการวางแผน คัดสรร เลือกรายการตรวจสุขภาพแบบเจาะลึกที่เหมาะสมเฉพาะคุณ เพื่อป้องกันการเกิดโรคและลดรายการตรวจที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อน ซึ่งถ้าหากตรวจพบความผิดปกติ รู้เร็ว ย่อมสามารถลดความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดขึ้น มีทางเลือกในการรักษามากขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการดูแลสุขภาพให้มีอายุที่ยืนยาว


คัดสรรรายการตรวจสุขภาพแบบเจาะลึก

การตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล แพทย์เฉพาะทางจะเลือกให้เหมาะกับ

 • ข้อมูลประวัติสุขภาพ
 • พฤติกรรมการกิน
 • พฤติกรรมการใช้ชีวิต
 • ประวัติสุขภาพของครอบครัว


ข้อดีของการตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล

 • ตรวจสุขภาพเชิงลึกเฉพาะบุคคล
 • รายการตรวจไม่ซ้ำซ้อน
 • ตรวจกับแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญ
 • ตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
 • วินิจฉัยโรคได้ชัดเจนถูกต้อง
 • ลดความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดขึ้น
 • ยิ่งรู้เร็วยิ่งมีทางเลือกในการรักษามากขึ้น
 • ดูแลสุขภาพได้เหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์
 • วางแผนสุขภาพได้เหมาะสมเฉพาะคุณ
 • ป้องกันโรคได้ในอนาคต
 • สุขภาพดีในระยะยาว


เพราะการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจไม่ควรละเลย ยิ่งถ้าสามารถตรวจสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทางได้อย่างเฉพาะเจาะจง ย่อมวินิจฉัยได้เหมาะกับสุขภาพของคุณอย่างแท้จริง เหมือนมีแพทย์ประจำตัวคอยให้คำปรึกษาเรื่องส่วนตัวสุขภาพ ทำให้วางแผนดูแลสุขภาพที่ดีได้ในระยะยาว

คลิก โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคลโดยแพทย์เฉพาะทาง


สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์