จอตาลอกหลุด

1 นาทีในการอ่าน
จอตาลอกหลุด

แชร์

รู้จักจอตาลอกหลุด

จอตาลอกหลุดเป็นภาวะฉุกเฉินทางตา เป็นภาวะที่จอตาด้านหลังลูกตา (Neurosensory Retina) ซึ่งมีหน้าที่รับภาพและแปลเป็นสัญญาณประสาทหลุดออกมาจากตำแหน่งปกติ ทำให้ขาดออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยง ไม่สามารถทำงานได้ปกติ หากปล่อยไว้โดยไม่รักษาจะทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร

 

อาการจอตาลอกหลุด

 • มองเห็นจุดดำหรือฝุ่นเป็นเส้นลอยไปมาบริเวณด้านหน้า
 • มองเห็นแสงไฟคล้ายฟ้าแลบในตาข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง
 • มองเห็นภาพด้านข้างลดลง
 • รู้สึกเหมือนมีม่านหมอกมาบดบังการมองเห็น

 

สาเหตุจอตาลอกหลุด

 • เกิดจากการดึงรั้งของน้ำวุ้นตา
 • ได้รับบาดเจ็บหรือกระทบกระแทก
 • การติดเชื้อ
 • เบาหวานขึ้นจอประสาทตา

 

ปัจจัยเสี่ยงจอตาลอกหลุด

 • อายุ พบมากขึ้นเมื่ออายุมากกว่า 50ปี
 • เคยมีจอตาลอกหลุดข้างใดข้างหนึ่งมาก่อน
 • มีประวัติครอบครัวเป็นจอตาลอกหลุด
 • สายตาสั้นมาก
 • เคยได้รับการผ่าตัดตา เคยประสบอุบัติเหตุที่ตา หรือเคยมีการอักเสบติดเชื้อบริเวณตามาก่อน

 

ตรวจวินิจฉัยจอตาลอกหลุด

 • การตรวจจอตา โดยแพทย์จะใช้ Ophthalmoscope เพื่อส่องเข้าไปดูด้านหลังของลูกตา เพื่อตรวจดูว่ามีรู การฉีกขาด หรือการหลุดลอกของจอตา
 • การใช้อัลตราซาวนด์ (Ophthalmic Ultrasound) มาช่วยตรวจในบางรายที่มีเลือดออกหรือไม่สามารถมองเห็นเรตินาได้โดยใช้เครื่องมือตรวจปกติ

 

รักษาจอตาลอกหลุด

 • การใช้เลเซอร์ในการรักษา (Photocoagulation) โดยใช้แสงเลเซอร์ก่อให้เกิดความร้อนบริเวณที่จอตามีการฉีกขาด ทำให้เกิดแผลเป็น เชื่อมจอตาไว้ให้ติดกับผนังตาด้านหลัง หลังจากเลเซอร์จะทำให้เกิดจุดดำอย่างถาวร การมองเห็นจะลดลงทันที แต่การสูญเสียการมองเห็นจะไม่รุนแรงเหมือนที่เกิดขึ้นเองจากจอตาลอกหลุดที่ไม่ได้รับการรักษา
 • การใช้ความเย็นจี้บริเวณที่มีการฉีกขาดของจอตา (Cryopexy) เพื่อช่วยให้จอตาติดกับผนังตาด้านหลัง

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 2 อาคาร W
เปิดให้บริการ
จันทร์ 08.00 - 17.00 น.
อังคาร 08.00 - 19.00 น.
พุธ-เสาร์ 08.00 - 17.00 น
อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.

แชร์