Power of Women ผู้หญิงสตรองได้ทุกวัย

3 นาทีในการอ่าน
Power of Women ผู้หญิงสตรองได้ทุกวัย

แชร์

ปัญหาสุขภาพของผู้หญิงในแต่ละช่วงวัยแตกต่างกัน ทั้งวัยรุ่น วัยทำงาน วัยผู้ใหญ่ วัยชรา เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต การเปลี่ยนแปลงและความเสื่อมของร่างกายที่เกิดขึ้นตามวัย โดยเฉพาะช่วงวัยที่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ยิ่งต้องใส่ใจดูแลและเรียนรู้ที่จะรับมือกับปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพดีแข็งแรงได้ทุกวัน 

 

1. ก่อนแต่งงานต้องตรวจเช็ก

การตรวจเช็กสุขภาพของผู้หญิงก่อนแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากต้องการมีบุตรแล้วพบว่าเป็นถุงน้ำรังไข่ โดยเฉพาะถุงน้ำช็อกโกแลต โรคติดเชื้อในรังไข่ ท่อนำไข่อักเสบ แล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอาจส่งผลให้ท่อนำไข่อุดตัน ทำให้เกิดปัญหามีบุตรยาก จึงควรพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อทำการดูแลรักษาทันที โดยการวินิจฉัยโรคจากการตรวจภายใน หรือตรวจอัลตราซาวนด์ การรักษาตามอาการและความรุนแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก (MIS Laparoscopic Surgery) เป็นวิธีทันสมัย เจ็บน้อย แผลเล็ก ลดโอกาสเกิดพังผืด ฟื้นตัวเร็ว เตรียมพร้อมคุณแม่และเพิ่มโอกาสในการมีบุตร 

 

2. คลอดเจ้าตัวน้อยอย่างมั่นใจ

การฝากครรภ์มีความสำคัญกับคุณแม่ตั้งครรภ์อย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้คุณแม่ทราบถึงวิธีการดูแลตัวเองที่ถูกวิธีระหว่างตั้งครรภ์หรืออาหารที่คุณแม่ควรรับประทานแล้ว ก็ยังช่วยเฝ้าระวังสุขภาพของทารกในครรภ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการตรวจหาคุณแม่ที่มีครรภ์เสี่ยงสูง (High – Risk Pregnancy) เช่น เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ธาลัสซีเมีย ทำนายการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ความดันโลหิตสูงในคุณแม่ตั้งครรภ์ เป็นต้น สำหรับการตรวจความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ สูติ – นรีแพทย์จะทำการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อประเมินความผิดปกติและการเจริญเติบโตของทารกช่วงอายุครรภ์ 16 – 20 สัปดาห์ อายุครรภ์ 32 – 34 สัปดาห์ และประเมินขนาดทารก หากคุณแม่ตั้งครรภ์ทราบถึงความผิดปกติได้เร็วย่อมช่วยให้ดูแลทารกได้ตั้งแต่ก่อนคลอด ระหว่างตั้งครรภ์ และหลังคลอด เพื่อสุขภาพของคุณแม่และคุณลูกที่สมบูรณ์แข็งแรง

Link: แพคเกจคลอด

 

3. รับมือให้ทันเมื่อเกิดวิกฤติกับทารก

ปัญหาทารกแรกเกิดวิกฤติ ได้แก่ ทารกคลอดก่อนกำหนด อายุครรภ์คุณแม่น้อยกว่า 37 สัปดาห์หรือมากกว่าอายุครรภ์ 42 สัปดาห์ ทารกน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัมหรือมากกว่า 4,000 กรัม ทารกมีน้ำหนักผิดปกติเมื่อเทียบกับอายุครรภ์ ทารกเกิดความผิดปกติระหว่างคลอด ทารกพิการแต่กำเนิด เป็นต้น จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลโดยกุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิดของหน่วยดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ เพราะนอกจากรักษาได้ทันท่วงที ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น การนำอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการดูแลรักษา อาทิ ตู้อบ เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด เป็นต้น ช่วยให้ทารกมีสุขภาพที่แข็งแรงเติบโตมีพัฒนาการที่ดีสมวัยในอนาคต

Link: ทารกแรกเกิดวิกฤติ ทุกนาทีมีความหมายกับชีวิต

 

Power of Woman, ผู้หญิงสตรอง

4. พัฒนาการเด็กพ่อแม่อย่าละเลย

พัฒนาการเด็กคือเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องหมั่นสังเกตและใส่ใจ เพราะเด็กแต่ละคนมีตัวตนที่แตกต่างกัน หากพ่อแม่สามารถสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม เด็กย่อมมีพัฒนาการที่เป็นเลิศทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ ทักษะทางสังคม การแก้ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ซึ่งวัยเด็กสำคัญมาก เด็กมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละระยะเป็นลักษณะเฉพาะ สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านวุฒิภาวะ (Maturity) ของอวัยวะระบบต่าง ๆ และตัวบุคคล ทำให้เพิ่มความสามารถของบุคคลในการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำสิ่งที่ยากและซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ ตลอดจนเพิ่มทักษะและความสามารถในการปรับตัวในภาวะใหม่ ดังนั้นพ่อแม่ควรใส่ใจเด็กตั้งแต่เริ่มต้น

Link บทความ CHECKLIST ลูกคุณมีพัฒนาการสมวัยหรือเปล่า

 

5. ใส่ใจฟื้นฟูดูแลจุดซ่อนเร้น

ผู้หญิงเมื่ออายุมากขึ้นอาจมีปัญหาภายในมาเยี่ยมเยือน ไม่ว่าจะเป็น ช่องคลอดแห้ง ช่องคลอดหลวม ปัสสาวะเล็ด แคม ที่ดำ คล้ำ และหย่อนยาน หรือบางคู่อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ เช่น เจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์ อาการดังกล่าวนี้สามารถรักษาได้  ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเลเซอร์ฟื้นฟูจุดซ่อนเร้นที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวและผลัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกไป เพิ่มความยืดหยุ่น ปรับความสมดุลให้กับผนังช่องคลอด ช่วยผลิตสารคัดหลั่งเพิ่มขึ้น ทำให้ช่องคลอดชุ่มชื้น ลดความเจ็บและการติดเชื้อ ทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิต


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์สุขภาพสตรี
ชั้น 2 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

แชร์