ทพ. อภิชัจ ทองทักษิณ

ทันตกรรมหัตถการ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

อุดฟันเฉพาะทางเพื่อความสวยงาม
บูรณะฟันแบบ อินเลย์ ออนเลย์
อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน
รักษาฟันแตกบิ่น
อุดฟันแบบดิจิตอล
ครอบฟันวันเดียว
เซรามิกวีเนียร์
ออกแบบรอยยิ้มแบบดิจิตอล
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ทันตกรรมบูรณะด้วยระบบดิจิตอล
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Operative Dentistry จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

ทพ. อภิชัจ ทองทักษิณ