เตรียมสุขภาพเด็กให้แข็งแรงสมวัย เสริมสร้างพัฒนาการและดูแลฟัน ในช่วงวัย 1-4 ปี

1 นาทีในการอ่าน
เตรียมสุขภาพเด็กให้แข็งแรงสมวัย เสริมสร้างพัฒนาการและดูแลฟัน ในช่วงวัย 1-4 ปี

แชร์

นพ.พรเทพ สวนดอก กุมารแพทย์ พร้อมด้วย ทพญ.ดาราวรรณ หอมรสสุคนธ์ ทันตแพทย์เด็ก รพ. กรุงเทพ สัมภาษณ์ให้ข้อมูลสุขภาพกับสื่อมวลชน ในหัวข้อ เตรียมสุขภาพเด็กให้แข็งแรงสมวัย เสริมสร้างพัฒนาการและดูแลฟัน ในช่วงวัย 1-4 ปี

เพราะเด็กเล็กนั้นต้องการการดูแลที่ใกล้ชิด เพื่อความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ พัฒนาการ และพฤติกรรม ผู้ปกครองและคนใกล้ชิดควรใส่ใจดูแลสุขภาพเด็กตั้งแต่วันนี้ เพื่อเตรียมพร้อมให้เด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงขึ้นในอนาคต รวมทั้ง เรื่องของสุขภาพฟันเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย โรคฟันผุในเด็กเล็กมักเกิดขึ้นได้เพราะเด็กกับขนมหวานเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก ถือเป็นโรคติดเชื้อที่พบมากในประชากรเด็กไทย แพทย์แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ พาบุตรหลานมาตรวจสุขภาพ รวมทั้งตรวจฟันครั้งแรกก็เหมือนกับการพาลูกไปฉีดวัคซีน และดูพัฒนาการ การเจริญเติบโตของลูกน้อยกับกุมารแพทย์ โดยทันตแพทย์จะให้คำปรึกษาแนะนำผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ในการดูแลสุขภาพช่องปากเป็นรายบุคคล เพื่อให้ลูกน้อยมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง ให้ฟันสวยยิ้มใสตลอดอายุการใช้งานของฟัน

สามารถมารับบริการการตรวจสุขภาพและฟันของเด็กได้ที่ ศูนย์กุมารเวช ชั้น 4C รพ.กรุงเทพ


ทันตกรรมเด็ก

ทันตกรรมเด็ก

ทันตกรรมเด็ก

ทันตกรรมเด็ก

ทันตกรรมเด็ก

ทันตกรรมเด็ก

ทันตกรรมเด็ก


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 4 อาคาร B โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 - 20.00 น.

แชร์