Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ศูนย์กุมารเวช

ศูนย์กุมารเวช

 

photo

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ ปรับโฉมใหม่ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นสดใสและมุมเสริมสร้างจินตนาการที่เต็มไปด้วยพรอพสุดน่ารักมากมาย พร้อมด้วยบริการครบในที่เดียว กับทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกว่า 50 ท่าน และพยาบาลมากประสบการณ์ที่พร้อมดูแลเด็กแรกเกิดไปจนถึงวัยรุ่นไม่เกิน 15 ปีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยห้องตรวจมากกว่า 20 ห้อง เพื่อให้เจ้าตัวเล็กมีสุขภาพแข็งแรง พัฒนาการดี เติบโตสมวัย

photo2photo3

บริการเพื่อคุณพ่อคุณแม่และเจ้าตัวเล็ก
 

1) การตรวจรักษาทั่วไป  
 

 • บริการตรวจ ประเมิน วิเคราะห์ รักษา เพื่อป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์และบุคลากร ประกอบด้วยกุมารแพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์เฉพาะสาขา พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลากหลายสาขา เช่น กุมารเวชระบบทางเดินอาหาร  ระบบหายใจ  โรคหัวใจ ระบบประสาทและสมองเด็ก จิตเวช ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ต่อมไร้ท่อ ทางเดินปัสสาวะ โรคเลือด มะเร็งเด็ก ทันตกรรมเด็ก
 • ดูแลใส่ใจพัฒนาการเด็กทุกรายละเอียด ตรวจเช็กสุขภาพ แก้ไขการพูด การทำกิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด และให้การดูแลรักษาอย่างครบถ้วน โดยให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสม เป็นธรรมชาติ เน้นความอบอุ่นในครอบครัว และวิธีการเล่นกับเด็ก โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่คลินิกพัฒนาการและการเจริญเติบโต (CDNC-Child Development Neuropsychiatric Clinic)

photophoto 6

พร้อมค้นหาตัวตนของลูกน้อยด้วยการตรวจวิเคราะห์พัฒนาการตั้งแต่วัย 1 เดือน - 5 ปี เพื่อเสริมจุดเด่นต่อยอดพัฒนาการให้เต็มตามศักยภาพ

 • ตรวจวัดพัฒนาการเด็กเพื่อบอกความถนัดในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ เชาว์นปัญญา (Cognition) การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) และกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor) การใช้สายตาในการรับข้อมูลแก้ปัญหา (Visual Reception) การใช้ภาษา (Expressive Language) และความเข้าใจภาษา (Receptive Language)
 • ตรวจวัดทักษะในการบริหารจัดการเพื่อบอกความสามารถของเด็กในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การวางแผน (Planning) ความยืดหยุ่น (Shift) การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) การยับยั้งชั่งใจ (Inhibition Control) และการจดจำเพื่อนำมาใช้งานในภายหลัง (Working Memory)

ซึ่งศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ มีโปรแกรมการตรวจที่หลากหลาย โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กร่วมกับผู้ปกครองในการตรวจประเมิน พร้อมด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ได้แก่

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กเบื้องต้นว่ามีพัฒนาการปกติหรือล่าช้ากว่าวัย
 • โปรแกรมตรวจวัดระดับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัยเพี่อค้นหาความถนัดแต่ละด้าน
 • โปรแกรมตรวจวัดระดับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย ทักษะในการบริหารจัดการและทักษะก่อนเข้าเรียนและทักษะในการเรียนของเด็ก เพื่อค้นหาความถนัด และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน (Pre-Academic Skills)

 

photo7photo8

2) บริการที่โดดเด่น
 

หน่วยดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ (Neonatal Intensive Care Unit : NICU) พร้อมดูแล

 • ทารกคลอดก่อนกำหนด อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ (หรือหลังอายุครรภ์ 42 สัปดาห์)
 • ทารกน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม หรือมากกว่า 4,000 กรัม
 • ทารกมีน้ำหนักผิดปกติเมื่อเทียบกับอายุครรภ์
 • ทารกแฝด
 • ทารกตรวจพบความผิดปกติ เช่น ขาดออกซิเจน
 • ทารกมีท่าผิดปกติในครรภ์ เช่น ท่าก้น ท่าขวาง
 • ทารกเกิดความผิดปกติระหว่างคลอด
 • ทารกพิการแต่กำเนิด

            ด้วยทีมกุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิดตลอด 24 ชั่วโมง มีการวัดสัญญาณชีพตลอดเวลา ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ดูแลรักษาระบบทางเดินหายใจ เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน เฝ้าระวังติดตามและการดูแลรักษาเฉพาะโรคดูแลด้านโภชนาการและด้านขับถ่าย ติดตามด้านพัฒนาการในระยะสั้นและระยะยาว
 

บริการด้านการทำหัตการ Endocrine Testing ได้แก่

 • ตรวจเพื่อป้องกันและรักษาโรคอ้วนในเด็ก ตรวจทดสอบความทนทานต่อน้ำตาลเพื่อวินิจฉัยโรคเบาหวานและภาวะเสี่ยงในเด็กและวัยรุ่น (Obesity / DM Screening : Oral Glucose Tolerance Test - OGTT)
 • ตรวจภาวะพร่องฮอร์โมนเจริญเติบโต (ภาวะเตี้ย) (Growth / Short Stature : Suspected Growth Hormone Deficiency)
 • ตรวจการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย (Precocious Puberty)
 • ตรวจสภาวะการทำงานผิดปกติของต่อมหมวกไต (Acth Stimulation Test : 1 mcg.)
   

โปรแกรมฉีดวัคซีนตามวัย

 • วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ
 • วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ บี
 • วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม
 • วัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • วัคซีนเอชพีวี ป้องกันไวรัสเอชพีวี 4 สายพันธุ์
 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
 • วัคซีนโรต้า
 • วัคซีนอีสุกอีใส
   

ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กในภาวะฉุกเฉิน ด้วยทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กตลอด 24 ชั่วโมง

เพราะศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ เชื่อมั่นในพื้นฐานของความรักและความเข้าใจในครอบครัว เราพร้อมตรวจนิจฉัย ดูแล และรักษาเด็กแบบองค์รวม โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาการและศักยภาพที่สมวัย เติบโตอย่างมั่นใจ มีสุขภาพที่แข็งแรงยั่งยืน

photo9


สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร. 0 2310 3006, 0 2755 1006  หรือ โทร. 1719 แฟกซ์ : 0 2755 1098 
Email [email protected]