โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคลโดยแพทย์เฉพาะทาง

สิ้นสุด 31/12/2023
2,800 - 25,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โดยแพทย์จะประเมินผลและวิเคราะห์จากแบบสำรวจข้อมูลประวัติสุขภาพของคุณเพื่อทำการวางแผน คัดสรร เลือกรายการตรวจสุขภาพแบบเจาะลึกที่เหมาะสมเฉพาะคุณ และลดรายการตรวจที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อนเพื่อป้องกันการเกิดโรค พบความผิดปกติเร็ว ย่อมมีทางเลือกในการรักษามากขึ้น เพื่อจุดเริ่มต้นที่ดีในการดูแลสุขภาพให้มีอายุที่ยืนยาว

 

การออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคลโดยแพทย์เฉพาะทาง (Customized Health Check up Tailored by Specialist) ราคาชุดตรวจเริ่มต้น 2,800 – 25,000 บาท*

พร้อมรับส่วนลด 50% สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory) และราคาพิเศษสำหรับเครื่องมือแพทย์**

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • *ราคารวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพแล้ว
  • *ราคาขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์
  • **สอบถามรายเพิ่มเติมที่ HDC LINE : https://lin.ee/6lx5lyn หรือ โทร. 0 2755 1591, 0 2310 3284
  • นัดหมายล่วงหน้า 3 วันก่อนมารับบริการ
  • สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์