ศูนย์โรคปอด และระบบทางเดินหายใจ

ศูนย์โรคปอด ได้จัดโครงสร้างในการให้บริการ เพื่อการตรวจวินิจฉัย การรักษาการตรวจสมรรถภาพของปอด และการตรวจสมรรถภาพร่างกายทั่วไป การฟื้นฟูสมรรถภาพ โรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งโรคปอด แบบครบทุกด้านภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคปอด

วัตถุประสงค์หลักของศูนย์โรคปอด คือ การช่วยให้ผู้ป่วย พ้นจากความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วย มีการฟื้นฟูสุขภาพ สมรรถภาพของผู้ป่วย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นศูนย์โรคปอด เน้นถึงการบริการผู้ป่วยร่วมกันของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ และหน่วยต่างๆ ในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ การบริการอย่างดีที่สุด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้ต่อเงินที่ผู้ป่วยต้องจ่ายไป ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วย ได้รับการบริการ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

การดูแลผู้ป่วยศูนย์โรคปอด นอกจากจะเน้นถึงการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยแล้วยังฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นเริ่มตั้งแต่การวินิจฉัยโรคและให้แผนการรักษาเมื่อผู้ป่วยเข้ามาหาให้การรักษาในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนักอย่างเฉียบพลันและให้แผนการรักษาและเพิ่มสมรรถภาพหลังจากผู้ป่วยฟื้นไข้ โดยทำงานร่วมกันเป็นทีมนอกจากนั้นแล้วยังได้ดูแลถึงโรคอื่นที่อาจเกิดร่วมกับผู้ป่วยให้การดูแลเรื่องโภชนาการที่เหมาะสม ให้การดูแลเรื่องสมรรถภาพความแข็งแรงของร่างกายโดยแพทย์ทางโรคปอดจะพิจารณาดูว่าปัญหานั้นตนเองสามารถดูแลได้หรือไม่ถ้าเกินความสามารถจะส่งไปปรึกษาแพทย์เฉพาะโรคนั้นร่วมดูแลด้วย

ศูนย์โรคปอดกรุงเทพ มีศักยภาพที่จะการวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคปอด

โดยมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เช่น

  • การวินิจฉัยโรคของปอด และหลอดลมโดยการส่องกล้องที่เรียกว่า Fiber Optic Bronchoscopic Examination
  • การตรวจหาก้อนเนื้อในทรวงอก Thoracoscopic Examination
  • การเจาะหาชิ้นเนื้อออกมาตรวจโดยใช้ Needle Biopsy
  • การตัดชิ้นเนื้อโดยใช้ Laparoscopic Examination and Biopsy

ศูนย์โรคปอดมีแพทย์ผู้ชำนาญในสาขาต่างๆ ที่จะเข้ามาร่วมดูผู้ป่วยโรคปอด ถ้ามีความจำเป็น ได้แก่

  • ศัลยแพทย์ที่ชำนาญทางด้านทรวงอกเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาโรคและให้การผ่าตัด
  • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญทางโรคมะเร็งและมีรังสีแพทย์ผู้ชำนาญทางด้านการรักษาโรคมะเร็งเป็นที่ปรึกษา ให้การแนะนำ และรักษาในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอด
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบำบัดให้คำแนะนำและร่วมรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพของปอด และของร่างกายทั่วๆไป
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคภูมิแพ้ที่จะเข้ามาร่วมให้คำแนะนำและรักษาในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคปอดซึ่งเกิดจากโรคภูมิแพ้

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคปอด และระบบทางเดินหายใจ
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการทุกวัน 8.00-16.00 น.