แพ็กเกจผ่าตัดกระดูกสันหลัง

Absolute care season2

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

รายการแพคเกจ จำนวนวันนอน รพ. (คืน)  ราคา (บาท) 
การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้องขนาดเล็ก  2 239,000
การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้องขนาดเล็ก  1 215,000
การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้องขนาดเล็ก  2 269,000
การผ่าตัดหมอนรองกระดูกคอทางด้านหน้าพร้อมใส่เครื่องมือยึดข้อกระดูก  3 287,000
การผ่าตัดหมอนรองกระดูกคอทางด้านหน้าพร้อมใส่เครื่องมือยึดข้อกระดูก 2 270,000
การผ่าตัดขยายโพรงกระดูกสันหลังด้านหลัง ผ่านกล้องจุลทรรศน์ 3 282,000
การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบเปิดด้านหลังโดยใช้เครื่องช่วยนำวิถีและเครื่องมือถ่ายภาพรังสี 3 มิติ 360 องศาและใช้เครื่องมือยึดข้อกระดูก(ราคาไม่รวมเครื่องมือยึดข้อกระดูก) 5 369,000
การผ่าตัดเปิดช่องโพรงประสาทที่กระดูกสันหลังส่วนเอวด้วยระบบนำวิถี O-Arm และเชื่อมข้อแบบ Interbody   5 422,000
การผ่าตัดเปิดช่องโพรงประสาทที่กระดูกสันหลังส่วนเอวด้วยระบบนำวิถี O-Arm และเชื่อมข้อแบบ Interbody  3 383,000
การผ่าตัดเสริมหมอนรองกระดูกสันหลังทางด้านหน้า แบบไม่เลาะกล้ามเนื้อหลัง  4 384,000
การผ่าตัดเสริมหมอนรองกระดูกสันหลังทางด้านหน้า แบบไม่เลาะกล้ามเนื้อหลัง  3 363,000
การผ่าตัดเสริมหมอนรองกระดูกสันหลังทางด้านข้างลำตัว แบบแผลเล็ก 4 422,000
การผ่าตัดเสริมหมอนรองกระดูกสันหลังทางด้านข้างลำตัว แบบแผลเล็ก 3 392,000