แพ็กเกจผ่าตัดกระดูกสันหลัง

Absolute care season2

โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

รายการแพคเกจ จำนวนวันนอน รพ. (คืน)  ราคา (บาท) 

 

 

Room Type
Standard

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้องจุลทรรศน์ (1 ระดับ)

2

300,000

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้องจุลทรรศน์ (1 ระดับ)

1

280,000

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกคอทางด้านหน้า พร้อมใส่เครื่องมือยึดข้อกระดูก (1 ระดับ)

3

360,000

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกคอทางด้านหน้าพร้อมใส่เครื่องมือยึดข้อกระดูก (1 ระดับ)

2

340,000

การผ่าตัดขยายโพรงกระดูกสันหลังทางด้านหลัง ผ่านกล้องจุลทรรศน์ (1 ระดับ)

3

354,000

การผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังส่วนเอว ด้วยระบบนำวิถี O-Arm (1 ระดับ)

3

500,000

การผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังส่วนเอว ด้วยระบบนำวิถี O-Arm (1 ระดับ)

4

520,000

การผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังส่วนเอว ด้วยระบบนำวิถี O-Arm (1 ระดับ)

5

540,000

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยกล้องเอ็นโดสโคป (1 ระดับ)

1

350,000

ผ่าตัดกระดูกสันหลังใส่สกรูแผลเล็กเสริมซีเมนต์

4

486,000

สบายใจยิ่งขึ้น! เมื่อผ่าตัดที่นอนโรงพยาบาล ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567

  • ฟรี! ตรวจประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัดตามแพ็กเกจที่กำหนด* (Medical Clearance) มูลค่า 8,000 บาท


เงื่อนไขการรับบริการ:

  • โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้กับแพ็กเกจผ่าตัดที่นอนโรงพยาบาลและมีค่าใช้จ่าย 100,000 บาทขึ้นไป ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
  • การผ่าตัดผู้ป่วยแต่ละรายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ.กำหนด
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1719 หรือ LINE OA ID: @bangkokhospital