แบบประเมินการกำเริบของโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบติดยึด ของ BASDAI

ท่านสามารถทำกิจวัตรประจำวันเหล่านี้ได้ดีเพียงใด ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

1. ในภาพรวม ท่านมีอาการอ่อนล้า เพลีย หรือหมดเรี่ยวหมดแรงมากน้อยเพียงใด

2. ท่านรู้สึกปวดหรือขัดต้นคอ หลัง หรือ ข้อสะโพกมากน้อยเพียงใด

3. นอกเหนือจากต้นคอ หลัง และข้อสะโพกแล้ว ท่านรู้สึกปวดหรือบวมที่ข้อต่อตามแขนขา

4. ท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื่องจากรู้สึกเจ็บที่จุดใดจุดหนึ่งตามร่างกาย เมื่อถูกกดหรือสัมผัส

5. อาการฝืดตามตัวหรือขัดตามตัวรุนแรงมากน้อยเท่าใด

6. ท่านมีอาการ ฝืด ตึง ขัดตามตัวตอนเช้าหลังตื่นนอนนานกี่ชั่วโมง