แพ็กเกจผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง

Absolute care season2

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

รายการแพคเกจ จำนวนวันนอน รพ. (คืน) ราคา (บาท)
การผ่าตัดตกแต่งจมูก 1 156,000
การผ่าตัดตกแต่งแก้ไขจมูก 1 196,000
การผ่าตัดดึงหน้าและคอ 1 208,000
การผ่าตัดดึงหน้าผาก 1 181,000
การผ่าตัดเสริมทรวงอก 1 142,000
การผ่าตัดตกแต่งยกกระชับเต้านมโดยใส่เต้านมเทียม 1 176,000
การผ่าตัดลดขนาดเต้านม 1 214,000
การผ่าตัดดูดไขมันที่ท้องและรอบลำตัวโดยใช้เครื่องมือ vaser 1 145,000
การผ่าตัดดูดไขมันบริเวณต้นขาและก้นด้วยเครื่องมือ vaser 1 141,000
การผ่าตัดดูดไขมันบริเวณท้อง,เอว,ต้นขาและก้นด้วยเครื่องมือ vaser 1 220,000
การผ่าตัดดูดไขมันที่รอบแขนโดยใช้เครื่องมือ vaser 1 122,000
การผ่าตัดดึงหน้าและคอแบบมินิ 1 170,000
การผ่าตัดดึงหน้า,คอและตกแต่งหนังตาบนหรือล่าง 1 230,000
การผ่าตัดดึงหน้า,คอและตกแต่งหนังตาบนและล่าง 1 256,000
การผ่าตัดดึงหน้าผากและตกแต่งตาบนหรือตาล่าง 1 206,000
การผ่าตัดดึงหน้าผากและตกแต่งตาบนและตาล่าง 1 230,000
การผ่าตัดตกแต่งหูสองข้างแบบดมยาสลบ 1 105,000
การผ่าตัดนำวัสดุเสริมทรวงอกเก่าออกและใส่วัสดุใหม่ 1 158,000
การผ่าตัดนำวัสดุเสริมทรวงอกเก่าออกและใส่วัสดุใหม่ 1 170,000
การผ่าตัดตกแต่งยกกระชับเต้านมโดยไม่ใส่เต้านมเทียม 1 135,000
การผ่าตัดตกแต่งบริเวณหน้าท้อง 3 209,000
การผ่าตัดตกแต่งบริเวณหน้าท้องและดูดไขมัน​ 3 263,000
การผ่าตัดตกแต่งบริเวณหน้าท้องแบบมินิ 1 150,000