แพ็กเกจผ่าตัดกระดูกและข้อจากกีฬา

Absolute care season2


สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

รายการแพคเกจ จำนวนวันนอน รพ. (คืน) ราคา (บาท)
การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อเย็บหมอนรองกระดูกเข่า  1 195,000
การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อเย็บหมอนรองกระดูกเข่า และ/หรือซ่อมแซมเอ็นไขว้หน้า หรือ หลัง 2 234,000
 การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อกรอกระดูกที่งอกบริเวณไหล่ 2 257,000
 การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อกรอกระดูกที่งอกบริเวณไหล่ และเย็บซ่อมเอ็นหุ้มข้อไหล่ 2 270,000
 การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อกรอกระดูกที่งอกบริเวณไหล่ และเย็บซ่อมเอ็นหุ้มข้อไหล่ที่ฉีกขาดขนาดใหญ่ 2 329,000
 การผ่าตัดปรับแกนกระดูกพร้อมการส่องกล้องข้อเข่า 3 363,000