แพ็กเกจผ่าตัดมะเร็ง

Absolute care season2

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

รายการแพคเกจ จำนวนวันนอน รพ. (คืน) ราคา (บาท)
การผ่าตัดก้อนที่เต้านมและผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลโดยการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย 2 201,500
การผ่าตัดก้อนที่เต้านมและผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลและเลาะต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้โดยการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย 4 227,000
การผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าและเลาะต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้โดยการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย 4 228,000
การผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าและผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลโดยการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย 3 225,500
การผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าและผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลและสร้างเต้านมใหม่โดยใช้ไขมันหน้าท้องโดยการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย 7 326,000
การผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าและผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลและเลาะต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ออกทั้งหมดและสร้างเต้านมใหม่โดยใช้ไขมันหน้าท้องโดยการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย 7 362,000
การผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าและผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลและเลาะต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้โดยการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย 4 260,000
การผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าโดยเก็บหัวนมและลานหัวนม โดยการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย 3 255,000
การผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าโดยเก็บหัวนมและลานหัวนมร่วมกับเสริมสร้างเต้านมด้วยซิลิโคน โดยการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย 4 380,000
การผ่าตัดลำไส้ใหญ่ส่วนปลายด้วยการส่องกล้อง 6 671,000
การผ่าตัดลำไส้ใหญ่ส่วนปลายด้วยการส่องกล้อง (กรณีที่ต้องเปลี่ยนเป็นผ่าตัดเปิดหน้าท้อง) 8 727,500