แพ็กเกจผ่าตัดสูตินรีเวช

Absolute care season2

โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

แพ็กเกจผ่าตัดโรคทางนรีเวช

รายการแพคเกจ จำนวนวันนอน รพ. (คืน) ราคา (บาท)

การผ่าตัดรังไข่และท่อนำไข่ 

3

139,000

การผ่าตัดมดลูก, รังไข่ และเลาะถุงน้ำรังไข่ทางหน้าท้อง

3

185,000

การผ่าตัดเฉพาะก้อนเนื้องอกมดลูกออก และเลาะถุงน้ำรังไข่ หรือตัดรังไข่

3

194,000

การผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้อง (เลาะพังผืด,เจาะฟองไข่,จี้เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่)

1

145,000

การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง หรือผ่าตัดมดลูกและตัดรังไข่ผ่านกล้อง

2

264,000

การผ่าตัดเลาะเนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง

2

264,000

การผ่าตัดผ่านกล้องเลาะเนื้องอกมดลูก และเลาะถุงน้ำรังไข่ หรือตัดรังไข่ 

2

330,000

การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องและเลาะถุงน้ำรังไข่

2

330,000


แพ็กเกจคลอด

รายการแพคเกจ จำนวนวันนอน รพ. (คืน) ราคา (บาท) 
การผ่าตัดคลอด 3 132,000
การผ่าตัดคลอดครรภ์แฝด 3 209,000

สบายใจยิ่งขึ้น! เมื่อผ่าตัดที่นอนโรงพยาบาล ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567

  • ฟรี! ตรวจประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัดตามแพ็กเกจที่กำหนด* (Medical Clearance) มูลค่า 8,000 บาท


เงื่อนไขการรับบริการ:

  • โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้กับแพ็กเกจผ่าตัดที่นอนโรงพยาบาลและมีค่าใช้จ่าย 100,000 บาทขึ้นไป ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
  • การผ่าตัดผู้ป่วยแต่ละรายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ.กำหนด
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1719 หรือ LINE OA ID: @bangkokhospital