แพ็กเกจผ่าตัดสูตินรีเวช

Absolute care season2

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

แพ็กเกจผ่าตัดโรคทางนรีเวช

รายการแพคเกจ จำนวนวันนอน รพ. (คืน) ราคา (บาท)
การผ่าตัดรังไข่/ท่อนำไข่ /เลาะถุงรังไข่  3 119,000
การผ่าตัดรังไข่และท่อนำไข่  และผ่าตัดไส้ติ่ง  3 127,000
การผ่าตัดมดลูก, รังไข่และเลาะถุงน้ำรังไข่ทางหน้าท้อง 3 158,500
การผ่าตัดมดลูก, รังไข่และไส้ติ่งทางหน้าท้อง 3 167,000
การผ่าตัดเฉพาะก้อนเนื้องอกมดลูกออก 3 130,000
การผ่าตัดเฉพาะก้อนเนื้องอกมดลูกออกและตัดไส้ติ่ง 3 139,000
การผ่าตัดเฉพาะก้อนเนื้องอกมดลูกออกและเลาะถุงน้ำรังไข่หรือตัดรังไข่ 3 166,500
การผ่าตัดซ่อมแซมผนังช่องคลอดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 3 114,500
การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกในโพรงมดลูก และพังผืดในโพรงมดลูกผ่านกล้อง 1 105,500
การผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้อง (เลาะพังผืด,เจาะฟองไข่,จี้เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่) 1 125,000
การผ่าตัดผ่านกล้องเลาะถุงน้ำรังไข่หรือตัดรังไข่ หรือตัดท่อนำไข่ 1 156,500
การผ่าตัดผ่านกล้องเลาะถุงน้ำรังไข่ หรือตัดรังไข่ หรือตัดท่อนำไข่ (ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนเป็นผ่าตัดเปิดหน้าท้อง) 3  241,500
การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง หรือผ่าตัดมดลูกและตัดรังไข่ผ่านกล้อง 2 229,000
การผ่าตัดเลาะเนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง 2 229,000
การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง หรือการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ผ่านกล้อง หรือเลาะเนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง (ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนเป็นผ่าตัดเปิดหน้าท้อง) 3 271,500
การผ่าตัดผ่านกล้องเลาะเนื้องอกมดลูก และเลาะถุงน้ำรังไข่ หรือตัดรังไข่ 2 286,000
การผ่าตัดผ่านกล้องเลาะเนื้องอกมดลูก และเลาะถุงน้ำรังไข่ หรือตัดรังไข่ (ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนเป็นผ่าตัดเปิดหน้าท้อง) 3 331,000
การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องและเลาะถุงน้ำรังไข่ 2 286,000
การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องและเลาะถุงน้ำรังไข่ (ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนเป็นผ่าตัดเปิดหน้าท้อง) 3 329,500
การผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดและซ่อมแซมผนังช่องคลอดด้านหน้าและด้านหลัง  4 210,500
การผ่าตัดส่องกล้องทำหมัน 1 117,500
การผ่าตัดส้องกล้องทำหมัน (ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนเป็นผ่าตัดเปิดหน้าท้อง) 1 143,000
ผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเดียวเลาะถุงน้ำรังไข่ออก    1 240,000
ผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเดียวเลาะเนื้องอกมดลูกออก  2 290,000แพ็กเกจคลอด

รายการแพคเกจ จำนวนวันนอน รพ. (คืน) ราคา (บาท) 
การผ่าตัดคลอด 3 115,500
การผ่าตัดคลอดครรภ์แฝด 3 181,500