ขั้นตอนการทำนัดตรวจสุขภาพ

How to make an appointment for Health Check-up


เข้าสู่หน้าทำนัดเว็บไซต์และเลือก “นัดตรวจสุขภาพ” หากผู้ใช้ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ ระบบจะนำผู้ใช้มายังหน้าเข้าสู่ระบบก่อน
How to make an appointment for Health Check-up

กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ หากยังไม่มี Account ให้เลือก “สร้างบัญชีใหม่” 
How to make an appointment for Health Check-up

เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ จะไปสู่ส่วน “ข้อมูลการนัด” 
How to make an appointment for Health Check-up

เลือกทำนัดของคุณเอง และเลือกบริการที่ต้องการ
หากต้องการทำนัดให้ผู้อื่น จะต้องกรอกข้อมูลของบุคคลนั้นให้ครบถ้วน
How to make an appointment for Health Check-up

เมื่อเลือก “สัญชาติของคุณ” เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงส่วน “วันเวลาที่ต้องการนัด”
How to make an appointment for Health Check-up

เลือกวันเวลาที่ต้องการนัด โดยจะสามารถเลือกได้เฉพาะ Slot ที่ยังว่างอยู่เท่านั้น
How to make an appointment for Health Check-up

ระบบแสดงผลข้อมูลการนัดตามที่ได้เลือกไว้ กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบ
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด “ต่อไป”
How to make an appointment for Health Check-up

ระบบเข้าสู่ส่วน “ยืนยัน” และจะแสดงข้อมูลผู้ป่วยที่ตรงกับที่ Account ที่ใช้เข้าสู่ระบบ
หากตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้อง ให้กด “ส่งข้อมูล”
How to make an appointment for Health Check-up

ระบบขึ้นแจ้งเตือนการส่งข้อมูล กด “ยืนยัน” เพื่อบันทึกการทำนัดหมายนี้และระบบจะเข้าสู่ส่วน “เสร็จเรียบร้อย”
How to make an appointment for Health Check-up

กด “ไปหน้านัดหมายของฉัน” เพื่อดูข้อมูลการนัดหมายทั้งหมด 
How to make an appointment for Health Check-up

จะมีอีเมลยืนยันนัดหมายไปยังอีเมลที่ระบุไว้ใน Account ที่ใช้เข้าสู่ระบบ
How to make an appointment for Health Check-up