แพ็กเกจผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

Absolute care season2

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

รายการแพคเกจ จำนวนวันนอน รพ. (คืน) ราคา (บาท)
การผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง (กรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน) 2 200,000
การผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง (กรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน) 1 185,000
การผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง Level 2* 2 234,000
การผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง Level 3* 5 335,000
การส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและส่องกล้องผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี (ทำผ่าตัดทั้ง 2 หัตถการต่อเนื่องกัน) 2 330,000
การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) / 1 ข้าง 2 129,000
การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบทั้งสองข้างโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) / 2 ข้าง 2 231,900
การส่องกล้องผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) / 1 ข้าง 2 200,000
การส่องกล้องผ่าตัดไส้เลื่อนทั้งสองข้างโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) / 2 ข้าง 2 300,000
การส่องกล้องผ่าตัดแก้ไขไส้เลื่อนบริเวณสะดือโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) 1 230,000
การผ่าตัดไส้ติ่งโดยการเปิดหน้าท้อง สำหรับไส้ติ่งแตกร่วมกับมีภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ 5 159,000
การผ่าตัดไส้ติ่งโดยการส่องกล้อง 2 159,000
การผ่าตัดริดสีดวงทวารโดยวิธีเย็บอัตโนมัติ 2 134,000
การผ่าตัดริดสีดวงโดยใช้เลเซอร์ 1 125,000
การผ่าตัดตับข้างซ้าย 7 700,000
การผ่าตัดตับข้างขวา 7 800,000
การผ่าตัด ตัดตับบางส่วนด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง 4 680,000
การผ่าตัด ตัดตับอ่อนส่วนปลาย 7 580,000
การผ่าตัด ตัดตับอ่อนส่วนปลายด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง 7 680,000
การผ่าตัดตับอ่อนส่วนต้น 10 800,000