แพ็กเกจผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

Absolute care season2

โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

แพ็กเกจผ่าตัดสบายใจ รพ.กรุงเทพ จำนวนวันนอน รพ. (คืน) ราคา (บาท)

การผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง Level 1*

1

220,000

การส่องกล้องผ่าตัดถุงน้ำดี แบบมาตรฐาน Level 2 หรือ NEW! การส่องกล้องผ่าตัดถุงน้ำดี Level 2 ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

2

260,000

การส่องกล้องผ่าตัดถุงน้ำดีกรณีเป็นโรคซับซ้อน Level 3 หรือ NEW! การส่องกล้องผ่าตัดถุงน้ำดี Level 3 ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

4

360,000

การส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและส่องกล้องผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี (ทำผ่าตัดทั้ง 2 หัตถการต่อเนื่องกัน)

2

400,000

การส่องกล้องผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) / 1 ข้าง หรือ NEW! การส่องกล้องผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ โดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) / 1 ข้าง ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

2

250,000

การส่องกล้องผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) / 2 ข้าง หรือ NEW! การส่องกล้องผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ โดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) / 2 ข้าง ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

2

400,000

การส่องกล้องผ่าตัดแก้ไขไส้เลื่อนบริเวณสะดือโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) หรือ NEW! การส่องกล้องผ่าตัดแก้ไขไส้เลื่อนบริเวณสะดือ โดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

2

299,000

การส่องกล้องผ่าตัดไส้ติ่ง

2

185,000

การผ่าตัดริดสีดวงโดยใช้เลเซอร์

1

145,000

การส่องกล้องผ่าตัดผ่านกระเพาะอาหารออกบางส่วน (Laparoscopic Sleeve Gastrectomy)

3

530,000

การส่องกล้องผ่าตัดตัดตับบางส่วน

4

780,000

การส่องกล้องผ่าตัดตัดตับอ่อนส่วนปลาย

7

780,000

สบายใจยิ่งขึ้น! เมื่อผ่าตัดที่นอนโรงพยาบาล ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567

  • ฟรี! ตรวจประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัดตามแพ็กเกจที่กำหนด* (Medical Clearance) มูลค่า 8,000 บาท


เงื่อนไขการรับบริการ:

  • โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้กับแพ็กเกจผ่าตัดที่นอนโรงพยาบาลและมีค่าใช้จ่าย 100,000 บาทขึ้นไป ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
  • การผ่าตัดผู้ป่วยแต่ละรายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ.กำหนด
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1719 หรือ LINE OA ID: @bangkokhospital