แพ็กเกจผ่าตัดตา

Absolute care season2

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

รายการแพคเกจ จำนวนวันนอน รพ. (คืน) ราคา (บาท)
การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (1 ข้าง) กระจกตาจากผู้บริจาคจากต่างประเทศ 1 144,500
การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (1 ข้าง) กระจกตาจากผู้บริจาคจากสภากาชาดไทย 1 139,900
 การผ่าตัดท่อน้ำตาแบบไร้แผลเป็นโดยการส่องกล้อง (1 ข้าง) 1 105,600
 การผ่าตัดท่อน้ำตาแบบไร้แผลเป็นโดยการส่องกล้อง (2 ข้าง) 1 150,600