แพ็กเกจผ่าตัดหู คอ จมูก

Absolute care season2

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

รายการแพคเกจ จำนวนวันนอน รพ. (คืน) ราคา (บาท)
การผ่าตัดริดสีดวงจมูก , ไซนัสอักเสบ 1 121,000
การผ่าตัดริดสีดวงจมูก , ไซนัสอักเสบ โดยใช้เครื่องนำวิถี 1 131,000
การผ่าตัด การขยายรูเปิดของไซนัส ฟรอนตัล,การผ่าตัดไซนัสสฟีนอยด์,การขยายรูเปิดของไซนัส แมกซิลลา,การผ่าตัดไซนัสเอธมอยด์ โดยใช้เครื่องนำวิถี 1 168,000
การผ่าตัดทุกโพรงไซนัส การขยายรูเปิดของไซนัส แมกซิลลา,การผ่าตัดไซนัสเอธมอยด์,การผ่าตัดไซนัสสฟีนอยด์,การขยายรูเปิดของไซนัส  ฟรอนตัล โดยใช้เครื่องนำวิถี 1 204,000
การผ่าตัดต่อมไทรอยด์  1 ข้าง 2 173,000
การผ่าตัดขยายท่อเชื่อมหูชั้นกลางกับโพรงหลังจมูกด้วย Balloon 1 146,000
การผ่าตัดไทรอยด์ผ่านช่องปากโดยไร้แผล 3 288,000