แพ็กเกจผ่าตัดหู คอ จมูก

Absolute care season2

โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

รายการแพคเกจ จำนวนวันนอน รพ. (คืน) ราคา (บาท)

การผ่าตัดริดสีดวงจมูก , ไซนัสอักเสบ

1

153,000

การผ่าตัดริดสีดวงจมูก , ไซนัสอักเสบ โดยใช้เครื่องนำวิถี

1

166,000

การผ่าตัด การขยายรูเปิดของไซนัส ฟรอนตัล,การผ่าตัดไซนัสสฟีนอยด์,การขยายรูเปิดของไซนัส แมกซิลลา,การผ่าตัดไซนัสเอธมอยด์ โดยใช้เครื่องนำวิถี

1

210,000

การผ่าตัดทุกโพรงไซนัส การขยายรูเปิดของไซนัส แมกซิลลา,การผ่าตัดไซนัสเอธมอยด์,การผ่าตัดไซนัสสฟีนอยด์,การขยายรูเปิดของไซนัส  รอนตัล โดยใช้เครื่องนำวิถี

1

245,000

การผ่าตัดต่อมไทรอยด์  1 ข้าง

2

219,000

การผ่าตัดขยายท่อเชื่อมหูชั้นกลางกับโพรงหลังจมูกด้วย Balloon

1

185,000

การผ่าตัดไทรอยด์ผ่านช่องปากโดยไร้แผล

3

364,000

สบายใจยิ่งขึ้น! เมื่อผ่าตัดที่นอนโรงพยาบาล ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567

  • ฟรี! ตรวจประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัดตามแพ็กเกจที่กำหนด* (Medical Clearance) มูลค่า 8,000 บาท


เงื่อนไขการรับบริการ:

  • โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้กับแพ็กเกจผ่าตัดที่นอนโรงพยาบาลและมีค่าใช้จ่าย 100,000 บาทขึ้นไป ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
  • การผ่าตัดผู้ป่วยแต่ละรายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ.กำหนด
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1719 หรือ LINE OA ID: @bangkokhospital