โรงพยาบาลกรุงเทพร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่นขอแจ้งการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

COVID-19 Expat Japanese
โรงพยาบาลกรุงเทพร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่นขอแจ้งการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีกำหนดฉีดวัคซีนดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1

ผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่นที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีโรคประจำตัวใน 7 กลุ่มโรค (มีใบรับรองแพทย์ยืนยัน)
ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 สิงหาคม 2564

กลุ่มที่ 2

ผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
ตั้งแต่วันที่ 15 – 20 สิงหาคม 2564


สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฉีดวัคซีนกรุณาลงทะเบียนที่นี่

ลงทะเบียน

ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 (เวลา 17:00 น.)


เพื่อป้องกันข้อมูลที่ผิดพลาดและการให้ข้อมูลกับกลุ่มมิจฉาชีพ ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม และรับข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของ รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เท่านั้น