แพ็กเกจผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 – 30 เม.ย. 2564

รายการแพคเกจ จำนวนวันนอน รพ. (คืน) ราคา (บาท)
การผ่าตัดหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง 4 340,000
การผ่าตัดทำทางเบี่ยงของหลอดเลือดหัวใจ (ไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม) ระดับ 1 8 590,000
การผ่าตัดทำทางเบี่ยงของหลอดเลือดหัวใจ (ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม) ระดับ 1 8 590,000
การผ่าตัดทำทางเบี่ยงของหลอดเลือดหัวใจ (ไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม) ระดับ 2 8 799,000
การผ่าตัดทำทางเบี่ยงของหลอดเลือดหัวใจ (ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม) ระดับ 2 8 799,000
การผ่าตัดซ่อม หรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ระดับ 1 8 750,000
การผ่าตัดซ่อม หรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ระดับ 2  8 950,000
การผ่าตัดปอดแผลเล็กด้วยการส่องกล้อง 2 390,000
การผ่าตัดปอดแผลเล็กด้วยการส่องกล้อง แบบซับซ้อน ระดับ 1  3 500,000
การผ่าตัดปอดแผลเล็กด้วยการส่องกล้องแบบซับซ้อน ระดับ 2 3 540,000
การรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองด้วยขดลวดดามหลอดเลือดจากภายใน 4
การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมด้วยเทคนิคการใช้สายสวนแบบไม่ต้องผ่าตัด 4