แพ็กเกจผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด

Absolute care season2

โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

รายการแพ็กเเกจ จำนวนวันนอน รพ. (คืน) ราคา (บาท)
การผ่าตัดหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง 4 380,000
การผ่าตัดทำทางเบี่ยงของหลอดเลือดหัวใจ (ไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม) ระดับ 1 8 770,000
การผ่าตัดทำทางเบี่ยงของหลอดเลือดหัวใจ (ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม) ระดับ 1 8 770,000
การผ่าตัดทำทางเบี่ยงของหลอดเลือดหัวใจ (ไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม) ระดับ 2 8 990,000
การผ่าตัดทำทางเบี่ยงของหลอดเลือดหัวใจ (ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม) ระดับ 2 8 990,000
การผ่าตัดซ่อม หรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ระดับ 1 8 800,000
การผ่าตัดซ่อม หรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ระดับ 2  8 990,000
การผ่าตัดปอดแผลเล็กด้วยการส่องกล้อง 2 450,000
การผ่าตัดปอดแผลเล็กด้วยการส่องกล้อง แบบซับซ้อน ระดับ 1 ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด 4 520,000

สบายใจยิ่งขึ้น! เมื่อผ่าตัดที่นอนโรงพยาบาล ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567

  • ฟรี! ตรวจประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัดตามแพ็กเกจที่กำหนด* (Medical Clearance) มูลค่า 8,000 บาท


เงื่อนไขการรับบริการ:

  • โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้กับแพ็กเกจผ่าตัดที่นอนโรงพยาบาลและมีค่าใช้จ่าย 100,000 บาทขึ้นไป ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
  • การผ่าตัดผู้ป่วยแต่ละรายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ.กำหนด
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1719 หรือ LINE OA ID: @hearthospital