คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย covid-19 ที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านจนครบ 14 วันนับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ

โรงพยาบาลสนาม BDMS
คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย
covid-19 ที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านจนครบ 14 วันนับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ

  • ให้แยกห้องนอนและห้องน้ำถ้าแยกได้ กรณีแยกห้องน้ำไม่ได้ให้เช็ดพื้นผิวที่มีการสัมผัสน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์หลังการใช้งานทุกครั้ง
  • สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ทุกครั้งที่พูดคุยกับบุคคลในบ้าน
  • รักษาสุขอนามัยและล้างมือด้วยน้ำสบู่บ่อย ๆ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 
  • ดี่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ รับประทานอาหารสุกสะอาด ครบตามหลักโภชนาการ
  • พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ งดเครื่องดื่มมึนเมา  
  • หากพบว่ามีอาการไข้สูง ไอมาก เหนื่อย แน่นหน้าอก หอบ หายใจลำบาก ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน