คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยในการปฏิบัติตัวระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม BDMS

โรงพยาบาลสนาม BDMS
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยในการปฏิบัติตัวระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม
BDMS

  • ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามอยู่ภายใต้ความเห็นของแพทย์และทีม กรุณาปฏิบัติต่อทีมที่ทำการรักษาด้วยความสุภาพ 
  • ผู้ป่วยต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรทุกครั้ง เมื่อต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่น 
  • รักษาสุขอนามัย อาบน้ำ ล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้งก่อนและหลังการหยิบจับสิ่งของ
  • ผู้ป่วยต้องรักษาสุขอนามัย ส่วนบุคคล ห้ามบ้วนน้ำลาย เสมหะ ลงพื้นรวมทั้งห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่เด็ดขาด รวมทั้งจัดทิ้งขยะลงในถังติดเชื้อที่เตรียมไว้
  • ให้ความร่วมมือในการวัดสัญญาณชีพ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง แจ้งอาการกับทีมทำการรักษา กรณีที่มีอาการเปลี่ยนแปลง เช่น ไข้ หรือน้ำมูก ปวดศีรษะ เจ็บคอ หายใจติดขัด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที รวมทั้งทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทีมทำการรักษากำหนดเพื่อประเมินอาการผู้ป่วยเป็นระยะ 
  • ระหว่างรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม  กรุณาเคร่งครัดในการรับประทานอาหาร ยาและพักผ่อน หากไม่เข้าใจ กรุณาติดต่อสอบถามทีมทำการรักษาได้ตลอดเวลา