แพ็กเกจผ่าตัดเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

ข้าราชการยิ้มได้

โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมมอบสิทธิ์ผ่าตัดเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

รายการแพ็กเกจ ระยะเวลานอน รพ. (คืน) ราคา (บาท)
ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification) 1 30,000
ผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง 2 88,000
ผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียวแบบเปิด 2 60,000 
ผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้างแบบเปิด 2 80,000 
ผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียวแบบผ่านกล้อง 2 120,000 
ผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้างแบบผ่านกล้อง 2 190,000 
ผ่าตัดริดสีดวงทวาร 2 50,000
ผ่าตัดโพรงฝีคัณฑสูตร 2 41,000
ผ่าตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด 2 70,510
ผ่าตัดเส้นเลือด สำหรับฟอกเลือดล้างไตโดยไม่ใช้กราฟต์ (AV Shunt) 1 58,000
ผ่าตัดเส้นเลือด สำหรับฟอกเลือดล้างไตโดยใช้กราฟต์ (AV Graft) 1 67,000
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า TKR 1 ข้าง 4 128,000
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก THR 1 ข้าง 5 162,900
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมบางส่วน 5 216,955
ผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด 8 170,000
ผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ CABG 8 213,600

 


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  • ราคานี้เป็นราคาส่วนร่วมจ่ายที่ผู้รับบริการต้องชำระเอง ตามวันนอนที่กำหนด
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
  • ราคานี้รวมข้อเทียมบางส่วน และอาจมีส่วนที่ผู้รับบริการต้องชำระเพิ่ม (ขึ้นอยู่กับรุ่นข้อเทียมที่เลือก)
  • สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการและครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ กสทช. ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง และนำบัตรประชาชนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
  • รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

แชร์