บาคามอล (BAKAMOL) เม็ดเหลือง บรรเทาปวด ลดไข้

บาคามอล (BAKAMOL) เม็ดเหลือง บรรเทาปวด ลดไข้

บาคามอล พาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม ขนาดบรรจุ 100 เม็ด และแบบแผง 10 เม็ด

หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้นนำทั่วไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 02-024-8635

*อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ฆท.1473/2560

แชร์