แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (Gardasil ชนิด 9 สายพันธุ์)

สิ้นสุด 31/12/2024
15,000 - 21,850 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ไวรัส HPV ไม่เพียงแต่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก ยังรวมไปถึงมะเร็งช่องคลอด มะเร็งปากช่องคลอด การป้องกันโรคด้วยการฉีดวัคซีน HPV ให้ครบถ้วนทำให้ห่างไกลโรคได้เป็นอย่างดี และจะมีประสิทธิภาพดีเมื่อฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์
  • แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (Gardasil ชนิด 9 สายพันธุ์) 2 เข็ม สำหรับเด็ก 9 – 14 ปี ราคา 15,000 บาท (ไม่รวมค่าแพทย์)

  • แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (Gardasil ชนิด 9 สายพันธุ์) 3 เข็ม สำหรับอายุ 15 ปี ขึ้นไป ราคา 21,850 บาท (ไม่รวมค่าแพทย์)


ราคาแพ็กเกจใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์สุขภาพสตรี
ชั้น 2 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

แชร์