แพ็กเกจตรวจค้นหาสาเหตุภาวะกระดูกพรุน

แม้โรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่พบได้กับทุกเพศทุกวัย และพบมากขึ้น เมื่อมีอายุมากขึ้น แต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนจะช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขได้ ด้วยการตรวจค้นหาสาเหตุภาวะกระดูกพรุน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้นและช่วยป้องกันการเกิดหรือลดความรุนแรงของโรคกระดูกพรุนได้

  • แพ็กเกจตรวจค้นหาสาเหตุภาวะกระดูกพรุน 1 ราคา 5,000 บาท
  • แพ็กเกจตรวจค้นหาสาเหตุภาวะกระดูกพรุน 2 ราคา 3,600 บาท

ราคาแพ็กเกจใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพ
จันทร์ – ศุกร์ 7.00 - 16.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 7.00 – 16.00 น.

แชร์