แพ็กเกจตรวจค้นหาสาเหตุภาวะกระดูกพรุน

สิ้นสุด 31/12/2024
3,200 - 5,900 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • แพ็กเกจตรวจค้นหาภาวะกระดูกพรุนเบื้องต้น ราคา 3,200 บาท

  • แพ็กเกจตรวจค้นหาภาวะกระดูกพรุนเชิงลึก ราคา 5,900 บาท


เงื่อนไขการใช้แพ็กเกจ

  • ราคาแพ็กเกจใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
  • ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย
  • สามารถใช้บริการได้ที่ ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
  • ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ตรวจและค่ายา (The price shown is not included Doctor Fee and Medication)
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพ
จันทร์ – ศุกร์ 7.00 - 16.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 7.00 – 16.00 น.

แชร์