วัคซีนผู้สูงอายุ

ดูแลผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ให้ได้รับวัคซีนเฉพาะกลุ่ม เพื่อปกป้องลดความรุนแรงของโรค และลดภาวะแทรกซ้อน สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง ควรได้รับวัคซีน

  • วัคซีนปอดอักเสบ 2,100 – 3,500 บาท (ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์)
  • วัคซีนงูสวัด 6,800 บาท (ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์)
สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกวัคซีน
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00 - 20.00 น.

แชร์