วัคซีนผู้สูงอายุ

สิ้นสุด 31/12/2024
2,400 - 13,500 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อายุเป็นเพียงตัวเลข…
เราอยากเห็นคุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ แม้อายุจะเพิ่มมากขึ้น

เพราะสุขภาพที่แข็งแรงเป็นของขวัญที่ดีที่สุด ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวให้ได้รับวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันและป้องกันความรุนแรงของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นตามช่วงวัย (เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป)

  • วัคซีนปอดอักเสบ ราคา 2,400 – 4,100 บาท*

  • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป* 2,800 บาท

  • วัคซีนงูสวัด 2 เข็ม ราคา 13,500 บาท

 


เงื่อนไขการใช้บริการ

  • *ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์
  • สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกวัคซีน
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00 - 20.00 น.

แชร์