วัคซีนผู้สูงอายุ

อายุเป็นเพียงตัวเลข…

เราอยากเห็นคุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ แม้อายุจะเพิ่มมากขึ้น

เพราะสุขภาพที่แข็งแรงเป็นของขวัญที่ดีที่สุด ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวให้ได้รับวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันและป้องกันความรุนแรงของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นตามช่วงวัย (เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป)

  • วัคซีนปอดอักเสบ ราคา 2,100 – 3,500 บาท*
  • วัคซีนงูสวัด ราคา 6,800 บาท

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • *ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์
  • สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2565
สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกวัคซีน
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00 - 20.00 น.

แชร์