แพ็กเกจตรวจค้นหาโรคข้ออักเสบเชิงลึก พร้อมเอกซเรย์ปอด (Comprehensive Rheumatism)

สิ้นสุด 31/12/2024
15,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แพ็กเกจตรวจค้นหาโรคข้ออักเสบเชิงลึก พร้อมเอกซเรย์ปอด (Comprehensive Rheumatism) ราคา 15,000 บาท

 


เงื่อนไขในการรับบริการ

  • แพทย์เป็นผู้ประเมินในการใช้แพ็กเกจ เพื่อความเหมาะสมในการตรวจค้นหาโรค 
  • ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทยและ Expat
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ตรวจและค่ายา
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่น ได้
  • รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขบริการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • ราคาแพ็กเกจใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม
ชั้น 3 อาคาร B
เปิดบริการทุกวัน 07.00 - 16.00 น.

แชร์