แพ็กเกจตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ (Low-dose CT Scan)

สิ้นสุด 30/06/2024
6,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม

ถ้ารู้ว่าเสี่ยง!! อย่ากลัวที่จะตรวจมะเร็งปอด

  • ผู้ที่มีอายุ 50 – 80 ปี และมีปัจจัยเสี่ยง สูบบุหรี่เฉลี่ยวันละครึ่งซองมานานกว่า 30 ปี หรือ 1 ซองนานกว่า 20 ปี
  • ปัจจุบันยังสูบอยู่ หรือเลิกบุหรี่ไม่ถึง 15 ปี
  • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง


แพ็กเกจตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ (Low-dose CT Scan)
6,000 บาท

 


เงื่อนไขการรับบริการ

  • ใช้ได้เฉพาะที่ รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซ.ศูนย์วิจัย) และ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ตรวจ
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
รพ.กรุงเทพ
โทร. 0 2310 3008
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคปอด และระบบทางเดินหายใจ
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการทุกวัน 8.00-16.00 น.

แชร์