แพ็กเกจตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ (Low-dose CT Scan)

สิ้นสุด 30/06/2023
6,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม

ถ้ารู้ว่าเสี่ยง!! อย่ากลัวที่จะตรวจมะเร็งปอด

  • ผู้ที่มีอายุ 50 – 80 ปี และมีปัจจัยเสี่ยง สูบบุหรี่เฉลี่ยวันละครึ่งซองมานานกว่า 30 ปี หรือ 1 ซองนานกว่า 20 ปี
  • ปัจจุบันยังสูบอยู่ หรือเลิกบุหรี่ไม่ถึง 15 ปี
  • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง

แพ็กเกจตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ (Low-dose CT Scan) 6,000 บาท


เงื่อนไขการรับบริการ
  • ใช้ได้เฉพาะที่ รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซ.ศูนย์วิจัย) และ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ตรวจ
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2565 – 30 มิ.ย. 2566


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

  • คลินิกมะเร็งปอดและทรวงอก รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ โทร. 0 2310 3038-9
  • ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ รพ.กรุงเทพ โทร. 0 2310 3008
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคปอด และระบบทางเดินหายใจ
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการทุกวัน 8.00-16.00 น.

แชร์