ตรวจสุขภาพแบบไม่ต้องงดอาหาร (Afternoon Check-up)

สิ้นสุด 31/12/2024
5,400 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อย่าปล่อยให้เวลาเป็นอุปสรรคในการตรวจสุขภาพ

ที่เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ มีบริการชุดตรวจสุขภาพช่วงบ่าย พร้อมวางแผนแนะนำสุขภาพเฉพาะคุณ

  • ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร
  • ไม่ต้องรอนาน
  • ไม่ต้องตื่นเช้า

Package Afternoon Check-up

ลำดับ

รายการตรวจ

1

Complete Blood Count

ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

2

Glucose (Non-Fasting)

ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด

3

Glycated Hb (HbA1c)

ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด

4

HDL- Cholesterol

ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง

5

LDL-Cholesterol (direct)

ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ

6

Triglyceride (Non-fasting)

ตรวจหาะดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด

7

Cholesterol

ตรวจหาระดับคลอเรสเตอรอลในเลือด

8

Creatinine (plus GFR)

ตรวจการทำงานของไต

9

Uric Acid

ตรวจหาระดับกรดยูริค

10

ALT (SGPT)

ตรวจการทำงานของตับ

11

AST (SGOT)

ตรวจการทำงานของตับ

12

Alkaline Phosphatase

ตรวจการทำงานของตับ

13

Thyroid Stimulating Hormone(TSH)

ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์

14

Vitamin D ( 25- Hydroxy vitamin D total )

ตรวจระดับวิตามินดี

15

Urine Examination

ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์

16

Chest X-ray

เอกซเรย์ปอดและหัวใจ

17

EKG

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

18

Report

รายงานผลตรวจสุขภาพ

19

แพทย์ตรวจสุขภาพ

แพทย์ตรวจสุขภาพ

 

Package Price (THB)

 

5,400


ตรวจสุขภาพแบบไม่ต้องงดอาหาร (Afternoon Check-up) ราคา
5,400 บาท


วันที่
4 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567


เงื่อนไขการรับบริการ

  • รับบริการที่ Health Design Center เวลา 13.00 – 15.00 .
  • ทำการนัดหมายล่วงหน้า โทร. 0 2755 1591, 0 2310 3284
สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์