วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้สูงอายุ 65+

สิ้นสุด 31/08/2023
2,500 - 4,500 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุต่างจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์อย่างไร?

  • ป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น 24.2%* (เมื่อเทียบกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ขนาดปกติ Standard dose)
  • ลดอัตราการนอนรพ.จากโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจ เพิ่ม 17.9%
  • ลดภาวะการเกิดโรคแทรกซ้อนจากปอดอักเสบสูงถึง 27.3%


1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (High dose flu vaccine for elderly) สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป* 2,500 บาท (ราคาปกติ 3,600 บาท)

2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (High dose flu vaccine for elderly) สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป แพ็กคู่ 2 คน* 4,500 บาท (ราคาปกติ 7,140 บาท)

3. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (High dose flu vaccine for elderly) สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป* (ท่านที่ 1) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (ท่านที่ 2) 3,450 บาท (ราคาปกติ 5,390 บาท)

รับบริการได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. – 31 ส.ค. 2566


เงื่อนไขการใช้บริการ

  • *เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการรพ.แล้ว
  • รับบริการได้ที่ คลินิกวัคซีน ชั้น 1 และศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ ชั้น 1 อาคาร R รพ.กรุงเทพ โทร. 0 2310 3003, 0 2310 3755
  • รายการที่ 2 และ 3 ผู้รับบริการต้องรับบริการภายในวันเดียวกันเท่านั้น
  • รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกวัคซีน
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00 - 20.00 น.

แชร์