AI ผู้ช่วยแพทย์อัจฉริยะ

AI ผู้ช่วยแพทย์อัจฉริยะ

Inspectra CXR ช่วยวินิจฉัยเอกซเรย์

หนึ่งในปัญหาสำคัญของวงการแพทย์คือผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากรังสีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านรังสีวิทยามีจำนวนไม่เพียงพอ ส่งผลให้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะ Inspectra CXR ผู้ช่วยแพทย์อัจฉริยะที่วิเคราะห์ความผิดปกติจากภาพรังสีทรวงอกได้ละเอียด รวดเร็ว ชัดเจน ไม่เพียงช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้ตรงจุด ยังช่วยให้ผู้ป่วยมั่นใจในคุณภาพการตรวจรักษาที่มีประสิทธิภาพ

AI เทคโนโลยีเพื่อรังสีแพทย์

ภาพถ่ายทางรังสีมีหลากหลายชนิดและมีส่วนสำคัญในการช่วยประกอบการวินิจฉัยโรคและติดตามผลการรักษาของแพทย์ ส่งผลให้รังสีแพทย์มีภาระงานมาก รวมถึงข้อจำกัดต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัย เช่น ข้อจำกัดทางเทคนิคที่ภาพถ่ายเอกซเรย์ปอดเป็นภาพ 2 มิติอาจบดบังความผิดปกติเนื่องจากเงาอวัยวะที่ซ้อนทับกันได้, รอยโรคที่มีขนาดเล็กมาก, ความเหนื่อยล้าของรังสีแพทย์ เป็นต้น

นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือระบบ AI จึงตอบโจทย์การทำงานของรังสีแพทย์ เพราะสามารถแปลผลภาพแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องป้อนคำสั่งใด ๆ โดยที่ผลรายงานจะปรากฏขึ้นทันทีผ่านหน้าจอการทำงานของรังสีแพทย์ มีการออกแบบระบบให้สามารถปรับการทำงานให้เข้ากับระบบไอทีที่แตกต่างกันของแต่ละโรงพยาบาลอย่างราบรื่น ทั้งยังรองรับระบบการทำงานทางไกลรวมถึงหน่วยการตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่ได้ด้วย

ผู้ช่วยแพทย์อัจฉริยะ Inspectra CXR

ระบบ Inspectra CXR เป็นซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแพทย์ โดย AI ถูกเทรนให้มีความไวสูงในการตรวจจับรอยโรคบนภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอก สามารถบ่งชี้ตำแหน่งที่ผิดปกติ รอยโรคที่อาจมีขนาดเล็ก หรือรอยโรคที่ทับซ้อนกับอวัยวะอื่นได้ 

โดยระบบ AI จะทำงานร่วมกับแพทย์เพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นและผิดพลาดน้อยลง ระบบ Inspectra CXR เป็น AI ที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับ AI ที่ดีที่สุดในเวทีโลก ถูกเทรนจากภาพถ่ายเอกซเรย์คุณภาพสูงจากกว่า 1.5 ล้านภาพทั่วโลก โดยเป็นภาพถ่ายของคนไทยมากกว่า 40% ซึ่ง Inspectra CXR ได้นำเอาอัลกอริทึมความชัดเจนสูงที่ตรวจจับครอบคลุมทุกรอยโรคมาผนวกกับเทคโนโลยีอื่นที่ตอบโจทย์โรงพยาบาล เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้มแข็ง ระบบจัดการข้อมูลที่ทันสมัย ทำให้ Inspectra CXR เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างมาตรฐานใหม่ในการวินิจฉัยภาพถ่ายทางการแพทย์ได้

จุดเด่นของ AI Inspectra CXR

  • เสมือนเป็นผู้ช่วยรังสีแพทย์ 
  • บอกความผิดปกติได้ครอบคลุม
  • พบรอยโรคสำคัญในภาพเอกซเรย์ปอด
  • อ่านผลได้ถูกต้อง 
  • ความผิดพลาดน้อยลง 
  • ผู้ป่วยได้รับการรักษาทันท่วงที
  • จัดลำดับความเร่งด่วนในการอ่านผลสำหรับผู้ป่วยที่มีผลผิดปกติเร่งด่วน

Inspectra CXR ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

เทคโนโลยี Inspectra CXR เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาด้วยคนไทย การวินิจฉัยโรคโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคคนไทยจะมีความถูกต้อง ชัดเจนสูง โรงพยาบาลกรุงเทพจึงได้เลือกใช้ Inspectra CXR เพราะมีการนำ AI มาใช้ประมวลผล วิเคราะห์อย่างถูกต้อง และผลลัพธ์ได้รับการยอมรับจากรังสีแพทย์ว่าตรงจุดและนำไปใช้ได้จริง ที่สำคัญระบบ AI นี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบของโรงพยาบาลช่วยป้องกันข้อมูลของผู้ป่วยให้ปลอดภัย

มาถึงวันนี้เทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อย ๆ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ได้หลากหลายสาขา ปัจจุบันทั่วโลกให้การยอมรับสำหรับการนำไปใช้งานและสามารถช่วยแพทย์ได้จริง โรงพยาบาลกรุงเทพเห็นถึงความสำคัญและมีวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการผู้ป่วยให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นเพื่อนคู่คิดของแพทย์รังสี ช่วยเตือนตำแหน่งรอยโรคที่บางครั้งอาจยากที่จะเห็นได้ด้วยสายตามนุษย์ หรือการนำเทคโนโลยีมาทำให้ระบบการทำงานของแพทย์มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและให้บริการผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

แชร์