ศ. เกียรติคุณ พญ. สุจิตรา ประสานสุข

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, University of London, United Kingdom
BBBB
Oto-Rhino-Laryngology, University of Vienna, Austria
Loading

Loading Schedule..