ศ. เกียรติคุณ พญ. สุจิตรา ประสานสุข

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ศ. เกียรติคุณ พญ. สุจิตรา ประสานสุข
พุธ
28 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
ศุกร์
30 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
เสาร์
31 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
ศุกร์
06 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
เสาร์
07 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
ศุกร์
13 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
เสาร์
14 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
ศุกร์
20 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
เสาร์
21 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
ศุกร์
27 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
เสาร์
28 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
ศุกร์
03 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
เสาร์
04 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
ศุกร์
10 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
เสาร์
11 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
ศุกร์
17 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
เสาร์
18 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
ศุกร์
24 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
เสาร์
25 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)