ศ. เกียรติคุณ พญ. สุจิตรา ประสานสุข

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Moderate Sedation, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
JCI Overview for N-1, ไทย

นัดหมายแพทย์

ศ. เกียรติคุณ พญ. สุจิตรา ประสานสุข