ศ. เกียรติคุณ พญ. สุจิตรา ประสานสุข

โสต ศอ นาสิกวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา Thai Medical Council, Thailand
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา University of London, United Kingdom
BBBB
Oto-Rhino-Laryngology University of Vienna, Austria
Loading

Loading Schedule..

ศ. เกียรติคุณ พญ. สุจิตรา ประสานสุข