ศ. เกียรติคุณ นพ. สว่าง แสงหิรัญวัฒนา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ภาษา
Chinese, English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, Thai Medical Council
BBBB
อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Mundipharma Live Webinar Bridging Asthma Care : The Skywalk in Your Patient s Journey, Mundipharma, ไทย

นัดหมายแพทย์

ศ. เกียรติคุณ นพ. สว่าง แสงหิรัญวัฒนา
พุธ
28 ก.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Chest Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Chest Center
เสาร์
31 ก.ค.
Chest Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Chest Center
อังคาร
03 ส.ค.
Chest Center
พุธ
04 ส.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Chest Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Chest Center
เสาร์
07 ส.ค.
Chest Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Chest Center
อังคาร
10 ส.ค.
Chest Center
พุธ
11 ส.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Chest Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Chest Center
เสาร์
14 ส.ค.
Chest Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Chest Center
อังคาร
17 ส.ค.
Chest Center
พุธ
18 ส.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Chest Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Chest Center
เสาร์
21 ส.ค.
Chest Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Chest Center
อังคาร
24 ส.ค.
Chest Center
พุธ
25 ส.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Chest Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Chest Center
เสาร์
28 ส.ค.
Chest Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Chest Center
อังคาร
31 ส.ค.
Chest Center
พุธ
01 ก.ย.
Chest Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Chest Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Chest Center
เสาร์
04 ก.ย.
Chest Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Chest Center
อังคาร
07 ก.ย.
Chest Center
พุธ
08 ก.ย.
Chest Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Chest Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Chest Center
เสาร์
11 ก.ย.
Chest Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Chest Center
อังคาร
14 ก.ย.
Chest Center
พุธ
15 ก.ย.
Chest Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Chest Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Chest Center
เสาร์
18 ก.ย.
Chest Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Chest Center
อังคาร
21 ก.ย.
Chest Center
พุธ
22 ก.ย.
Chest Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Chest Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Chest Center
เสาร์
25 ก.ย.
Chest Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Chest Center
อังคาร
28 ก.ย.
Chest Center
พุธ
29 ก.ย.
Chest Center