ศ. นพ. ธนพล ไหมแพง

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

ศ. นพ. ธนพล ไหมแพง