ศ. นพ. รัฐกร วิไลชนม์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ศ. นพ. รัฐกร วิไลชนม์
ศุกร์
22 ม.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
23 ม.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
24 ม.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
25 ม.ค.
อังคาร
26 ม.ค.
พุธ
27 ม.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศุกร์
29 ม.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
30 ม.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
31 ม.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
พุธ
03 ก.พ.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศุกร์
05 ก.พ.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
06 ก.พ.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
07 ก.พ.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
พุธ
10 ก.พ.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศุกร์
12 ก.พ.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
13 ก.พ.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
14 ก.พ.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
พุธ
17 ก.พ.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศุกร์
19 ก.พ.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
20 ก.พ.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
21 ก.พ.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
พุธ
24 ก.พ.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศุกร์
26 ก.พ.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
27 ก.พ.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
28 ก.พ.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
01 มี.ค.
อังคาร
02 มี.ค.
พุธ
03 มี.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศุกร์
05 มี.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
06 มี.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
07 มี.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
พุธ
10 มี.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศุกร์
12 มี.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
13 มี.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
14 มี.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
พุธ
17 มี.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศุกร์
19 มี.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
20 มี.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
21 มี.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
พุธ
24 มี.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศุกร์
26 มี.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
27 มี.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
28 มี.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.