ศ. นพ. ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ศ. นพ. ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
พุธ
19 พ.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
21 พ.ค.
เสาร์
22 พ.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
25 พ.ค.
พุธ
26 พ.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
28 พ.ค.
เสาร์
29 พ.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
01 มิ.ย.
พุธ
02 มิ.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
04 มิ.ย.
เสาร์
05 มิ.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
Neuroscience Center 2
อังคาร
08 มิ.ย.
พุธ
09 มิ.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
11 มิ.ย.
เสาร์
12 มิ.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
Neuroscience Center 2
อังคาร
15 มิ.ย.
พุธ
16 มิ.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
18 มิ.ย.
เสาร์
19 มิ.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
Neuroscience Center 2
อังคาร
22 มิ.ย.
พุธ
23 มิ.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
Neuroscience Center 2
อังคาร
29 มิ.ย.
พุธ
30 มิ.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
02 ก.ค.
เสาร์
03 ก.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
06 ก.ค.
พุธ
07 ก.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
09 ก.ค.
เสาร์
10 ก.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
13 ก.ค.
พุธ
14 ก.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
16 ก.ค.
เสาร์
17 ก.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
20 ก.ค.
พุธ
21 ก.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
23 ก.ค.
เสาร์
24 ก.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
27 ก.ค.
พุธ
28 ก.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
30 ก.ค.