ศ. นพ. ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ศ. นพ. ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
เสาร์
31 ก.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
Neuroscience Center 2